EL MUKSİT / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

EL MUKSİT / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

EL MUKSİT
EL MUKSİT

Günü: Perşembe
Vakti: Müşteri
Okunma Zamanları: Sabah

Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 209

Anlamı: Muksit [ Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan ]

Ya Muksit ismini zikreden vesveseden, öfkeden, hiddetten, kalp sıkıntısından, şeytan şerrinden kurtulur. Şeytanın vesvesinden emin olur.Vesveseden kurtulmak için okunmalı. Eşler arasını düzeltmek için okunur. Bu isim ateş söndürme, insanı sakin kılma hususunda etkilidir.