El-Mümit (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Mümit (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Mümit (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna
El-Mümit (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Mümit

Öldüren, ölümü yaratan
Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır..." (Nisa, 78)

"Her canlı, ölümü tadar..." (Enbiya, 35)

"De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır..." ( Cuma, 8 )
Mümit, isim olarak Kur'an'da geçmez, fiil olarak geçer. Mümit, canlı varlıkları öldürendir. Allah ölüm ile sağlıklı ve güçlü olanların gücünü yok eder. O, her şeyi yaşatan ve öldüren, her şeye kadir olandır. Allah, yaşatma sıfatı ile övündüğü gibi, öldürme sıfatı ile de övünür. Bu, hayır ve şerrin, yarar ve zararın yalnız O'ndan geldiğini, mülkünde hiçbir ortağı bulunmadığını, yalnız kendisinin, bâki ve ebedi olduğunu, kendisinin dışındaki bütün varlıkların fani olduğunu bilmemiz içindir. Her müslüman, mutlak olarak yalnız Allah'ın yaşatan ve öldüren olduğunu bilmeli ve inanmalıdır.

Varlıklar, hayatı elde etmeden önce canlı olup olmadıkları konusunda farklı görüşler mevcuttur. Kur'an'da şöyle buyurulmuştur; "Allah'a nasıl küfrediyorsunuz ki, ölü iken sizi diriltti" (Bakara, 28). Bu ayet-i kerimeye göre önceleri hayat yoktu denebilir.

Canlı olduğun halde, delalet ve bidatlarla iştigal edersen, ölü hükmündesindir.

Havas ve Esrarı
El-Mümit ism-i şerifi, zalimlerin ve düşmanların helaki için, "Ya Mümit Celle Celalühü" diyerek 490 kere okunur.
El-Mümit ism-i şerifini "Ya Mümit Celle Celalühü" diye çok zikreden kimseye manevi hal galip gelir. Zalim ve fasık bir kimsenin helakı için dua etse o kimse hemen ölür.
Nefsini taat ve ibadete alıştıramıyan kişi bu niyetle bu ism-i şerifi "Ya Mümit Celle Celalühü" diyerek çok okursa, nefsi kendisine itaat eder, ibadetlere başlar.