EL VÂRİS / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

EL VÂRİS / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

EL VÂRİS
EL VÂRİS

Ya Varis ismini zikreden kişi; mal, mülk ve itibar sahibi olur. İnsanlar arasında nüfuz ve merci sahibi olur. İsteklerine çabuk kavuşur. Kötülüklerden muhafaza olur.

EL VÂRİS / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ
EL VÂRİS / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 707
Anlamı: Varis [ Hakiki malik/sahibi olan ]

Kerameti: Ya Varis ismini zikreden kişi; mal, mülk ve itibar sahibi olur. İnsanlar arasında nüfuz ve merci sahibi olur. İsteklerine çabuk kavuşur. Kötülüklerden muhafaza olur.