ER REŞÎD / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

ER REŞÎD / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

ER REŞÎD
ER REŞÎD

Ya Raşîd ismini zikredenin ameli kabul görür. Duası, niyazı, yalvarış ve yakarışları kabul olur. Okuyan ıslah olur. Pişman olacağı şeyler yapmaz. İşleri kolaylaşır.

ER REŞÎD / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ
ER REŞÎD / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 514

Anlamı: Ya Reşid [ Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran

Kerameti: Ya Raşîd ismini zikredenin ameli kabul görür. Duası, niyazı, yalvarış ve yakarışları kabul olur. Okuyan ıslah olur. Pişman olacağı şeyler yapmaz. İşleri kolaylaşır.