En Güzel Hadislerden Seçmeler

En Güzel Hadislerden Seçmeler

En Güzel Hadislerden Seçmeler
En Güzel Hadislerden Seçmeler

Benim ümmetimin dilleri sussa dahi halleri İslamı konuşur.
(Hz. Muhammed)

Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah’a sığının.
(Hz. Muhammed)

Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur.
(Hz. Muhammed)

İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz.
(Hz. Muhammed)

Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur.
(Hz. Muhammed)

Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır.
(Hz. Muhammed)

Ramazandan sonra en üstün oruç, Allahın
ayı olan muharrem ayında tutulan oruçtur.
(Müslim; Ebû Davud)

Kulun günahı çoğalır da, onu yok edecek güzel ameli bulunmazsa,
ona sıkıntılar gelir ve günahlarına kefaret olur.
(Hadîs-i Şerif)

Her çile "cennet" yolunun bir taşıdır, imtihandan kaçan ahireti kaybeder.
(Hz. Muhammed)

Allah kulunun bir şey yiyip içmesinden dolayı, kendisine hamdetmesinden hoşnut olur.
(Hadis-i Şerif, Müslim)

Her namaz vakti gelince melekler; "ey insanlar, günahlarınız sebebiyle hasıl olan ateşi namaz kılarak söndürün" derler.
(Taberani)

Sofralarında yetim bulunduran kimselerin sofrasına şeytan asla yaklaşamaz.
(Hz. Muhammed)

Hiç kimse, bir başkasına fâsık veya kafir demesin. Şayet itham altında bırakılan kişide bu sıfatlar yoksa, o söz onu söyleyene döner.
(Buhari Edeb 44)

Yaşlılarımıza hürmet ve ikram, Allahü teâlâya saygıdandır.
[Buhari]

Kuran'ın haram kıldığı şeyleri helal addeden kimse Kuran'a inanmamıştır.
(Tirmizi, Sevâbu'l-Kur'an 20)

Ölenin kıyameti kopmuştur.
(Hadis-i Şerif)

Ölülere kötü söylemeyin. Zira bu sebeple hayattaki yakınlarını incitmiş olursunuz.
(Hadis-i Şerif)

Üç şey ölümün ardından kabre gider: ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler: ailesi ve malı, kalan da: amelidir.
(Hadis-i Şerif)

Kazandığın helal olursa duan da kabul olur. Zira insan ağzına haram bir lokma koyar da kırk güne kadar duası kabul olmaz.
(Münziri)

Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Buyurdular Ki: İlaçların En Hayırlısı Kurandır..

Bir peygamber duâsı;
Allah’ım merhametsizleri bize musallat etme..
(Tirmizi, Daâvât, 79)

Hakkınızı helal etmediğiniz kişinin çektiği azabı görseydiniz hakkınızı helal ederdiniz.
(Hadis-i şerif)

Sevmediklerinize sabretmedikçe, sevdiklerinize kavuşamazsınız..
(Hz. Muhammed)

Sağlıklı olduğun sırada hastalık halin için hazırlık yap.
Hayatta iken de ölüm için hazırlık yap.
(Buhârî, Rikak 2)

İnsanda bulunan en şerli şey aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur.
(Ebu Davud, 22)