Güzel Hadislerden Örnekler

Güzel Hadislerden Örnekler

Güzel Hadislerden Örnekler
Güzel Hadislerden Örnekler

Mütevâzi giyinmek imandandır. (İbnu Mâce, Zühd 22)

Gaflet üzere uyuyan, Kıyamette öyle dirilir. O halde kendinizi Allahü teâlâyı anarak uyumaya alıştırın.
(Deylemi)

Öfkelenen sussun. [Hadis-i Şerif - Buhari]

İman, yetmiş küsür derecedir. En düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.
(Buhârî //Müslim, Îmân)

Hz. Muhammed (s.a.v) buyuruyor ki: "Bu dinin başı İslam'dır, direği namazdır, zirvesi cihaddır!"
(Kütübü Sitte 4661)

Sadaka Rabbin gazabını söndürür. Sahibini kötü ölümden korur.
[Camiüssağir, Hadis No. 1178]

Dindarlık ve salih amel dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur..
(Camiüssağir, No. 7262)

Allah katında duadan daha değerli bir şey yoktur.
(Tirmizî, Dua: 1)

ALLAH’ı zikretmeksizin çok konuşmak da kalbi katılaştırır.
Katı kalpli olanlar ise ALLAH’tan en uzak kimseler.
(Tirmizî, Zühd 62)

Allah yakınlarını nâ-mahremlerden kıskanan kullarını sever.
[Camiüssağir, Hadis no. 1078]

Allah indinde kişinin yuttuğu en sevaplı yudum,
Allah'ın rızasını düşünerek kendini tutup, yuttuğu öfke yudumudur..
(Hadis-i Şerifler)

Bir genç, bir yaşlıya, yaşından dolayı hürmet ederse,
onun yaşına varınca, Allahü teâlâ da, ona gençleri hürmet ettirir..
(Hadis)

Bir zaman gelecek, insanlar, yalnız parayı düşünüp, helal haram düşünmeyecekler.
(Hadis)

Ne mutlu o kimseye ki, kendi kusuru başkasının kusurlarıyla uğraşmaktan onu alıkoyar.
(Deylemi, Müsnedü'l Firdevs)

Mücahid nefsinin isteklerine karşı cihad ederek, günahlardan uzak durmak için mücadele eden kimsedir.
(Ebû Dâvûd, Cihâd: 36)

Allahü Teâlâ müttaki, gönlü zengin, kendi halinde işiyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever.
(Müslim, Zühd, 11)

Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir.
(Müslim, Radâ 61)

Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim (akrabayı ziyaret) yapsın.
(Buhari, Edeb 12)

Her kim Allah yolunda bir harcama yaparsa, o yaptığı harcama için kendisine yediyüz misli sevap yazılır.
(Nesai, Cihad: 7)