EN NÂFİ’ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

EN NÂFİ’ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

EN NÂFİ’ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ
EN NÂFİ’ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

Ya Nafi ismini zikreden güzel bir hayat yaşar. Darlık, hastalık, musibet, stres ve sıkıntılardan kurtulur. Sırlara vakıf olur. Bir hastayı eliyle mesh ettiğinde, o hasta şifa ve afiyet bulur.

EN NÂFİ’ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ
EN NÂFİ’ / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

Günü: Cuma
Vakti: Zühre
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 201

Anlamı: Nafi [ Faydalı şeyleri yaratan ]

Kerameti: Ya Nafi ismini zikreden güzel bir hayat yaşar. Darlık, hastalık, musibet, stres ve sıkıntılardan kurtulur. Sırlara vakıf olur. Bir hastayı eliyle mesh ettiğinde, o hasta şifa ve afiyet bulur.