Resimli hadis-i şerif sözleri

Resimli hadis-i şerif sözleri

Resimli hadis-i şerif sözleri

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. (Buhârî, İ lm, 12; Müslim, Cihâd, 6.)

 

Resimli hadis-i şerif sözleri

İslâm, güzel ahlâktır. (Kenzü'l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225)

Resimli hadis-i şerif sözleri

Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.(Tirmizî, Birr, 55)

Resimli hadis-i şerif sözleri

Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.(Tirmizî, İlm, 14.)

Resimli hadis-i şerif sözleri

Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez) (Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.)

Resimli hadis-i şerif sözleri

Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. (Taberânî, el-Mu'cemü'l-Evsat, 1/275; Beyhakî,.)

Resimli hadis-i şerif sözleri

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. (Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8.)

Resimli hadis-i şerif sözleri

(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme. (Tirmizî, Birr, 58.)

Resimli hadis-i şerif sözleri

İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür. (Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6. )