En Sıkıntılı Anlarda Okunacak Dua

En Sıkıntılı Anlarda Okunacak Dua 

En Sıkıntılı Anlarda Okunacak Dua
En Sıkıntılı Anlarda Okunacak Dua

İnsan, maruz kaldığı sıkıntılı takdirlere nefsinin isyan etmeyip itaat etmesi için duâ etmeli, hakkında hayırlısını dilemelidir.

Peygamberimiz (sav) böyle sıkıntı içinde kalan kimseye duâ tavsiye buyurmuştur. Onu okumalı, Allah'a teslim olmalıyız. 

Sıkıntılı ve Üzüntülü Anlarda Okunacak Duâ şöyledir:

"Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta'cîle mâ ahhartehu ve te'hîra mâ acceltehu."

"Allah'ım, senin ismine, malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum.
Allah'ım, hükmüne beni razı kıl, kaderimde olanı bana mübarek kıl ki, te'hir ettiğinin acelesini, acele ettiğinin de te'hirini istemeyeyim. Nefsimin isyanını önle, teslimini sağla."
Ebû Bekr-i Râzî’den bir kıssa; “İsfahan’da Hadis yazarken belgelerde Ebû Bekr bin Ali isminde bir kişi gördüm. Fetvâ konusunda danışacaktım ama sultan tarafından hapse atılmıştı. O gece rüyamda Peygamber (s.a.v.) Efendimizi gördüm, sağ yanında Cebrail (a.s.) bulunuyordu ve durmadan bir dua okuyordu. Bana dedi ki; “bu duayı Ebu Bekr bin Ali’ye söyle, okusun, Allah onun sıkıntısını giderir” Sabah olunca ona söyledim ve çok geçmeden hapisten çıkarıldı.”

Hasan Basri (r.a.)’de şöyle demiştir: “Hacca-ı Zâlim beni yanına çağırttı. Ben de bu duayı okuyarak gittim. Bana dedi ki; “Vallahi seni öldürtmek için çağırmıştım. Şimdi sen bana şundan şundan daha sevgilisin. Dile benden ne dilersen.”

Lâ ilâhe illallâhül-azîmül-halîm. Lâ ilâhe illallâhu Rabbül-arşil-azîm. Lâ ilâhe illallâhu Rabbüs-semâvati ve Rabbül-ardi ve Rabbül-arşil-kerîm.

لَا إِلٰهَ إِلاَّ الٰهّلُ الْعَظي۪مُ الْحَلي۪مُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ الٰهّلُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظي۪مُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ الٰهّلُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَري۪مُ

(Azamet ve vakar sahibi Allah’tan başka, ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Arş-ı Âzam sahibi Allah’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Göklerin ve yerin sahibi ve arş-ı kerîm’in mâliki Allah’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur.) (Buhâri.Tecrid-i sarih.2150)

Balığın karnındayken Yunus Aleyhisselâm’ın yaptığı duayla dua edipte geri çevrilen yoktur. Her gün okumayı alışkanlık haline getiren kişi en çok yirmi gün içinde bulunduğu maddi-manevi her türlü sıkıntısından kurtulur. İhtiyaçlarını giderecek sebepler ortaya çıkar. işleri düzene girer.

Enbiya Sûresi 87.Ayet; "Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn."

"Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Gerçekten ben zâlimlerden oldum." (Tirmizi)

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz sıkıntılı zamanında şu duayı okurdu. (Ebû Dâvud)

"Allahu Allahü Rabbî lâ üşrikü bihî şey’en."

"Rabbim Allah’tır Allah! Ben O’na hiçbir şeyi ortak koşmam."

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz; “sıkıntıda olan bu duayı okusun.” (Ebû Dâvud)

"Allahümme rahmeteke ercû felâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin ve aslihlî şe’ni küllehu Lâ ilâhe illâ ente."

"Allah’ım! Sadece senin rahmetini umarım. Gözümü açıp kapatıncaya kadar beni nefsime bırakma. Bütün işlerimi yoluna koy. Senden başka hiçbir ilâh yoktur."

Resûlullah (s.a.v.) Efendimizi birşey üzecek olsa şu duayı okurdu.

"Yâ Hayyü yâ Kayyûmü birahmetike esteğisü"

"Ey ezelî ve ebedî hayat ile bâki, zât ve kemâl sıfatlarıyla herşeye hakim olan Allah’ım! Rahmetinle yardımını talep ediyorum." (Tirmizî)

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz üzüntü ve sıkıntı hissettiğinde bu duayı okurdu(C.Sağir.6580)
"Hasbiyer-rabbü minel-ibâdi, hasbiyel-hâliku minel-mahlûkîne, hasbiyer-râziku minel-merzükîne, hasbiyellezî hüve hasbiye, hasbiyallahu ve ni’mel-vekil, hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil azîym."

"Kullara bedel Rabbim bana yeter. Yaratıklara karşı yaratıcı bana yeter. Rızık isteyenlere karşı Rezzak yeter. Bana yeten bana yeter. Allah bana yeter O ne güzel vekildir. Allah bana yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim. O, büyük Arş’ın Rabbidir."

Başına bela gelmiş birini gördüğünde okuyacağın dua;

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz; “ Kim bir belaya uğrayanı görünce şu duayı okursa, yaşadığı müddetçe o belaya maruz kalmaz.” (Tirmizî)

"Elhamdülillâhillezî âfânî mimmebtelâke bihi ve fazzalenî alâ kesîrin mimmen haleka tafdîlen."

"Seni imtihan ettiği şeyde bana âfiyet veren ve birçok yarattığından beni üstün kılan Allah’a hamdolsun."

Başına bela bir musibet geldiğinde okunacak dua;

"Lâ ilâhe illallâhül-halîmül-kerîm, sübhâneke, tebârekellahü Rabbül-arşil-azîm, elhamdü lillâhi Rabbil-âlemîn."

"Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. O’nu noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Yüce Arş’ın sahibi Allah, mukaddes ve münezzehtir. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur."
Korku, endişe, sıkıntı, hüzün ve kederi gidermek isteyen kimse;

Âl-i İmrân Sûresi’nin 154.Ayetini ve Feth Sûresi’nin 29.Ayetini bir kağıda yazıp üzerinde taşırsa Allah o kişinin bütün gam ve kederini giderir, her işinde Allah’ın yardım ve bereketine erişir.

Sıkıntılı, tehlikeli ve üzüntülü zamanlarda Salât-ı Tüncinâ okuyan kimsenin Allah dünya ve ahiret sıkıntılarının her birini giderir.

“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tünciynâ bihâ min cemiy’ıl ehvâlî vel’âfâti ve takdî lenâ bihâ cemiy’al hâcâti tütahhirünâ bihâ min cemiy’ısseyyiâti ve terfeunâ bihâ a’led derecâti ve tübelliğunâ bihâ aksal ğâyâti min cemiy’ıl hayrâti ve ba’del memât”

İçine düştüğü sıkıntılı ve zor bir durumdan kurtulmak isteyen kişi;

Her gün (21) defa “Kadir Sûresi’ni” okumaya devam ederse Allah’ın izniyle kurtulur.

İstigfara devam eden, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.
Lâ ilâhe illallah demek 99 belâyı defeder, en aşağısı sıkıntıdır. [O. Asakir]

La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır.

Sıkıntıya düşen veya borçlanan, 1000 (bin) kere “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allahü Teâlâ işini kolaylaştırır.

Sıkıntılı iken Hasbunallah ve nimel vekîl deyiniz!

Yasin okuyanın sıkıntısı gider.

Sabah akşam İhlâs, Felak ve Nasr suresi üçer defa okumak, belâ ve sıkıntılaı giderir. [Tirmizi]

Sahabeden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: “Resulullah (s.a.s.)’ıbir şy uzecek olsa ş duayı okurdu:

يَا حَىُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغي۪ثُ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ

Duanın Okunuşu: “Ya Hayyu ya Kayyum! Bi rahmetike esteğsu ya zel-celali vel-ikram.”

Duanın Anlamı: “Ey diri olan, ey Kayyûm olan Rabbim! Rahmetin adına yardımını talep ediyorum, ey celal ve ikram sahibi (Allah’ım!)” (Tirmizi, De’avat, 99; Hakim, Dua, 1, 509)

Sahabeden Abdullah ibn Mes'ud (r.a.) demiştir ki;Kimin sıkıntısı artarsa şu duayı okusun:

اَللّٰهُمَّ إِنّ۪ى عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ وَفِي قَبْضَتِكَ نَاصِيَت۪ى بِيَدِكَمَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِنَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي مَكْنُونِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبي۪عَ قَلْب۪ي وَجَ ءَالَ هَمّ۪ى وَغَمّ۪ى

Duanın Okunuşu: “Allahumme inni ‘abduke, vebnu ‘abdi-ke,
vebnu emetike. Ve fi kabdatike. Nasiyeti bi yedike. Madin fiyye hukmuke.‘Adlun fiyye kadauke.Es’eluke bi kullismin huve leke semmeyte bihi nefseke.Ev enzeltehu fi kitabike. Ev iste’serte bihi fi meknunilğybi‘ındeke en tec’alel-Kur’ane rebi’a kalbi ve celaehemmi ve ğammi.”

Duanın Anlamı: “Allah’ım! Ben senin kulunum, kulunun oğluyum,senin kudretinin altındayım, varlığım senin elindedir.Hakkımdaki hükmün geçerlidir. Hakkımda verdiğin hüküm adaletlidir.Kendine verdiğin veya kitabında indirdiğin ya da senin katında bulunan gayb hazinesinden seçtiğin isminle Senden Kur’ân’ı kalbimin baharı yapmanı, sıkıntı ve kederlerimin giderilmesini dilerim.”

Hz. Ebu Bekir (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in, sıkıtıya düşenlerin şöyle dua etmelerini tavsiye ettiğni bildirmişir:

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْن۪ي إِلىَ نَفْس۪ي طَرْفَةَ عَ وَأَصْلِحْ ل۪ي
شَأْن۪ي كُلَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

Duanın Okunuşu: “Allahumme rahmeteke ercu, fela tekilni ila nefsi tarfete ‘aynin. Ve aslih lişe’ni kullehu. La ilahe illa ente.”

Duanın Anlamı: “Allah’ım! Rahmetini umarım. Beni göz açıp yumacak kadar da olsa nefsime bırakma. Bütün işlerimi düzelt.Senden başka ilâh yoktur.” (Ebu Davud, Edeb, 110)

Sahabeden Abdullah b. Cafer (r.a.), Hz. Ali (r.a.)’nin şöyle dediğini rivayet eder:
Peygamberimiz (s.a.s.), bana şu kelimeleri öğetti ve başına bir sıkıntı ya da zorluk geldiği
zaman bunları okumamı emretti:

لاَ إِلٰهَ إِلَّا الٰهّلُ الْكَر۪يمُ الْعَظ۪يمُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ الٰهّلُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظ۪يمِ اَلْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ

Duanın Okunuşu: “La ilahe illallahu’l-kerimul-‘azimu.Subhanehu tebareke’llahu Rabbul-‘arşi’l-‘azim.Elhamdu lillahi Rabbi’l-‘âlemin.”

Duanın Anlamı: “Kerem sahibi ve ulu olan Allah’tan başka ilâh yoktur.O’nu her türlü eksiklikten tenzih ederim. O, ulu Arş’ın Rabbidir.Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.” (Ahmed b. Hanbel, 1, 94)