ES SABÛR / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

ES SABÛR / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

ES SABÛR
ES SABÛR

Ya Sabur ismini zikreden; şiddet ve zorluk görmez. Başladığı işi kolay bitirmek için. Müşkülat anında Allah, sabır ve sebat ihsan eder. Teşebbüs ettiği her işi tamamlamadan bırakmaz. O işten acizlik getirmez, ondan vaz geçmeden sonunu getirir. Kalbi Allah sevgisi ile dolar. Bela, zulüm ve iftiralardan uzak olur.

ES SABÛR / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ
ES SABÛR / ESMÂ-ÜL HÜSNÂ

Günü: Pazar
Vakti: Güneş
Okunma Zamanları: Sabah
Ebced değeri ve Günde zikir sayısı: 298
Anlamı: Sabur [ Çok sabırlı ]

Kerameti: Ya Sabur ismi şerifini hasta olan hergün 33 defa okursa şifa bulur.İşlerinde endişeli olan 3000 defa okursa normal bir halde sabırlı olur.Soğukkanlı olur.Kalbi Allah sevgisi ile dolar. Bela, zulüm ve iftiralardan uzak olur.

Ya Sabur ismini zikreden; şiddet ve zorluk görmez. Başladığı işi kolay bitirmek için. Müşkülat anında Allah, sabır ve sebat ihsan eder. Teşebbüs ettiği her işi tamamlamadan bırakmaz. O işten acizlik getirmez, ondan vaz geçmeden sonunu getirir. Kalbi Allah sevgisi ile dolar. Bela, zulüm ve iftiralardan uzak olur.