İHLASLA YAPILAN DUÂNIN TESİRİ

İHLASLA YAPILAN DUÂNIN TESİRİ

İHLASLA YAPILAN DUÂNIN TESİRİ
İHLASLA YAPILAN DUÂNIN TESİRİ

İmâm Hâfız Fahruddîn Osman bin Muhammed Tûrîzî anlattı: Mekke-i Mükerreme’de Şeyh Takıyyüddin el-Havrânî’den Tefsîr, Hadîs, Fıkıh gibi ilimleri okuyordum. Bir gün ders için oturduğumuz sırada bir akrep gördük. Şeyh onu eline aldı, evirip çevirmeye başladı. Ben hayretimden elimden kitabı bıraktım. Bana:

Dersini okumaya devam et” dedi.

Bu sırrı bana öğrettikten sonra okuyayım” dedim.

Bu esasında hepinizin bildiği bir şeydir” dedi.

O nedir?” dedim,

“Peygamber Efendimizin (s.a.v.) şu hadîs-i şeriflerinde öğrettikleri duâdır:

“Kim sabah ve akşam: ‘Bismillâhillezî lâ-yedurru measmihî şey’ün fi’l-arzı velâ-fi’s-semâi vehüve’s-semî‘u’l-alîm’ duâsını okursa ona hiçbir şey zarar vermez.”

Ben bu sabah bu duâyı okumuş idim” dedi.

(Tercümesi: İsm-i şerîfi ile beraber yerde ve gökte hiçbir şey zarar vermeyen Allâh’ın adı ile. O (Allah ki) semî ve alîm (her şeyi işiten ve her şeyi bilen)dir. (Hayâtü'l-Hayevân)