Evladın Hayırlı Olması için Dualar

Evladın Hayırlı Olması için Dualar
Evladın Hayırlı Olması için Dualar

Hepimiz hayırlı bir evlat yetiştirmek isteriz. Evlendiğimizde hayırlı bir çocuk dünyaya getirmek için dua ederiz veya bizim için böyle dua edilir.

Peygamber Efendimiz ( sav )’inde belirttiği gibi: “Anne-Babanın duası, Peygamberler duası gibidir.” sözünü ilham alarak Allah’a bol bol dua etmeli ve hayırlı evlat istemeliyiz. Yüce Allah Ali İmran Suresi, 38. Ayette de belirttiği gibi: Rabbi heb lî mil-ledunke zurriyyeten tayyibeten inneke semîudduâ’.

Anlamı:

“Ya Rabbi! Bana kendi katından çok temiz bir nesil (çocuk) bahşet. Muhakkak ki sen duayı hakkıyla işitensin.” ve
Furkan suresinin 74. Ayetinde ise Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Rabbenē heb lenē min ezvēcinē vezurriyyētinē gurrate eğyuniv-vec alnē lilmuttegîne imēmē. 

Anlamı:

“Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözler(imizin) nuru (olacak iyi insanlar) lütfet ve bizi (fenalıktan) sakınanlara rehber yap.” ayetlerini bol bol zikir haline getirerek Allah’a dua etmeli ve hayırlı evlat dilemeliyiz.Ayrıca hayırlı evlat için Furkan suresindeki şu ayet sure biçiminde tavsiye edilmiştir.
Bismillahirrahmanirrahim
Vellezine yegülüne Rabbena heb lenamin ezvacina ve zurriyyatina gurrate ağyuniv vec’alnalil muttegine imama.

Anlamı:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla
Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir.” Ayeti de bol bol okunarak, Allah’a dua ve niyaz edilmelidir.