Erkek Çocuk Cenaze Duası

Erkek Çocuk Cenaze Duası
Erkek Çocuk Cenaze Duası

Cenaze namazı ölen kişi kimse onun için kılınır ve ona göre dua edilir. Yani ölen erkek ise farklı dua, kadın ise farklı dua edilir. Cenaze duası 3. Tekbirden sonra şu şekilde yapılır.

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhümmağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve kebîrinâ ve sağîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî alel islâmi ve men teveffeytehû minnâ feteveffehû alel îmâni ve hussa hâzelmeyyite birravhi verrâhati verrahmeti velmağfireti verrıdvân. Allâhümme in kâne muhsinen fezid fî ihsânihî ve in kâne müsîen fetecâvez anhü ve lakkıhil’ emne velbüşrâ velkerâmete vezzülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn.

Anlamı:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla
Allâh’ım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hâzır ve gâib olanlarımızı, büyüklerimizi ve küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı affı mağfiret buyur. Yâ Rabb! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat. Bizden öldürdüklerini iman üzere öldür. Bilhassa bu ölüyü kolaylığa, rahatlığa, mağfirete, rızâna erdir. Yâ Rabb! Eğer bu ölü, muhsin ise ihsanını artır; ve eğer yaramaz bulunmuş ise affet. Kendisine emniyet, beşâret, kerâmet ve kurbaniyet nasib buyur, rahmetinle, ey erhamerrâhimîn.
Eğer ölen kişi erkek çocuk ise “Niyet ettim Allah rızası için hazır olan cenaze namazını kılmaya, şu erkek çocuğu için duaya, uydum imama” diye niyet edilir ve yukarıda belirtilen cenaze duasında “ve men teveffeytehû minnâ fe teveffehû ale’l-îmân (Bizden öldürdüklerini iman üzerine öldür.) ” cümlesi yerine “Allâhümme’c‘alhü lenâ feratan, Allâhümme’c‘alhü lenâ ecren ve zuhran, Allâhümme’c‘alhü lenâ şâfi‘an müşeffe‘an” diyerek dua edilir.

Anlamı:

Allahım! Sen onu bizim için önden gönderilmiş bir sevap vesilesi yap, ecir vesilesi ve âhiret azığı eyle, onu bize şefaati kabul edilen bir şefaatçi eyle!