Evlenmek ve çocuk sahibi olmak için

Evlenmek ve çocuk sahibi olmak için

Servet sahibi olmak, hasta ise şifa bulmak, bekarsa evlenmek, çocuğu yoksa çocuk sahibi olmak ve meşru her muradın hasıl olması için okunacak dua :

Ara  vermeden  40  cuma  günü, Cuma  namazından  sonra  70  kere  aşağıdaki  duayı okuyan servet sahibi  olmak  isterse  servet  sahibi  olur, hasta  ise  şifa  bularak  iyileşir, bekarsa  kısmeti  çıkarak evlenir, çocuğu  yoksa  çocuk  sahibi  olur  velhasıl  meşru  ne  muradı  varsa  bu  muradına kavuşur.
” Allâhümme yâ ğaniyyü, yâ Hamîd, yâ Mübdîü, yâ Fa’âlün limâ türîdü, yâ Rahîmü, yâ Vedûd. Ekfinî bihelâlike an harâmike ve bitâatike an ma’siyetike ve bi-fadlike ammen sivâke.”