Sıkıntıları Gideren Dualar

Sıkıntıları gideren dualar

Sıkıntıları gideren, engelleri kaldıran dualar :

1-) Sözünde sadık olmak için çok miktarda Kadr suresi okunur.
2-) Bol rızka nail olmak için Felak suresi okunur.
3-) İnsanların şerrinden korunmak için Nas suresi okunur.
4-) Bütün hayırları çekmek, rızkın devamını ve bereket için aşağıdaki dua ayrıca Vakıa ve Yasin sureleri okunur.
“Bismillahirrahmanirrahim El-Melikil Hakkul Mübin hüve ni’mel Mevla ve ni’men nasir” 
5-) Her türlü sıkıntı ve darlıktan kurtulmak ve hiç beklenmedik yerden rızk elde etmek için bolca tövbe istiğfar yapılır.

Sıkıntılardan acilen kurtulmak için :

41 gün 41 kere veya 100 kere aşağıdaki dua okunur.
لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
Okunuşu :
“lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn (zâlimîne).”

Korkulan şeylerden emin olmak için aşağıdaki dua okunur :
“Euzü bi kelimetil-lahittammeti min gadabihi ve ikabihi ve min şerri ibadihi ve min hemezatiş şeyatın ve en yahdurun.
Anlamı :
Allah’ın gazabından, cezasından, kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanımda bulunmasından Allah’ın tam kelimelerine sığınırım.

Sıkıntı veren şeylerden kurtulmak için okunacak dua :
“Tevekkeltü alel hayyillezi la yemutü ebeden vel hamdü lillahillezi lem yettehiz veleden velem yekün lehü şerikün fil mülki ve lem yekün lehü veliyyün minezzülli ve kebbirhü tekbira
Anlamı :
Hiçbir zaman ölmeyen diriye dayandım ve hiç çocuk edinmeyen mülkünde ortağı olmayan acizlikten dolayıda yardıma muhtaç olmayan Allah’a hamd olsun. Onu yücelt

Gam keder ve korkulardan kurtulmak için okunacak dua : 
“Allahümme inni abdüke vebnü abdike vebnü emetike nasiyeti bi yedike mazın fiyye hükmüke adlün fiyye kadaüke Allahümme es’elüke bi külli ismin semmeyte bihi nefseke ev enzeltehü fi kitabike ev allemtehü ehaden min halgike eviste’serte bihi fi ilmil gaybi indeke en tecalel Kurane Rabia kalbi ve nura Sadri ve celae huzni ve zehebe hemmi ve ğammi.
Anlamı :
Ey Allahım ben senin kulunum (yarattığın) bir erkek ve bir kadının oğluyum. Perçemim senin elindedir. Benim hakkımda senin hükmün geçerlidir. Benim hakkımda vermiş olduğun hükümde sen adilsin. Allah’ım kendini isimlendirdiğin veya kitabında indirdiğin veya yarattıklarından bir kimseye öğrettiğin veya kendi katında gayb ilminde tuttuğun isim hürmetine yüce Kur’anı kalbimin neşesi ve baharı sadrımın (1) nuru, üzüntümün cilası, gam ve kederimin gitmesinin sebebi kılmanı senden istiyorum .

Allah’ın, en küçüğü üzüntü olan doksan dokuz hastalığını gidermesi için okunacak zikir :
“La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim”

Bir musibet sebebiyle sevap kazanmak için okunacak dua :
“inna lillahi ve inna ileyhi raciun de”.

Gam ve kederinin gitmesini, borcunun ödenmesini için okunacak dua :
“Allahümme inni euzü bike minel hemmi vel hüzni ve euzü bike minel aczi vel kesel ve euzü bike minel cubni vel buhli ve euzu bike min galebeti-ddeyni ve kahrir rical.
Anlamı :
“Allah’ım üzüntü ve gamdan, acizlik ve tembellikten, korkaklık ve cimrilikten, altından kalkılmayacak borçtan, ve düşmanların tasallutundan (2) sana sığınırım.”

Kalbin şefkatinin ölmemesi için okunacak zikir :
Her gün 40 defa “Ya Hayyu Ya Kayyum la ilahe illa ente”

Bilinmeyen kelimeler :
(1) Sadr : 

a-) Göğüs
b-) Yürek
c-) Her şeyin önü, başı ve ilerisi
d-) Yüce yer, oturulacak en iyi yer
e-) Baş, başkan
f-) Sadrazam sözünün kısaltılmışı.

(2) Tasallut :
a-) Birinin başına hakim kesilip rahat bırakmamak.
b-) Son derece rahatsız etme, peşini bırakmama.