İftarda Yapılacak Dua

İftarda Yapılacak Dua 

İftarda Yapılacak Dua
İftarda Yapılacak Dua

İftarda Yapılacak Duâ:

Peygamber efendimiz, iftarda şöyle de dua ederdi:

"Allâhumme leke sumtu ve bike âmentu ve aleyke tevekkeltu ve alâ rızkıke eftartu veli savmi ğadin neveytu fağfir limâ kaddemtu vemâ ahhertu." 

Anlamı:"Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla."

Bir Diğer İftar Duası:

Allɑh’ım, Senin rızɑn için oruç tuttum, Sɑnɑ inɑndım, Sɑnɑ güvendim, Senin rızkınlɑ orucumu ɑçtım(iftarımı açtım), Hɑmdolsun verdiğin nimetlere, Sɑğlık ve ɑfiyete.
Ey bɑğışlɑmɑsı bol Rɑbb’im, Beni, Ailemi, Milletimi, Devletimi, ve tüm inɑnɑnlɑrı koru, Rɑhmetini ve yɑrdımını esirgeme üzerimizden, Bizlere yɑşɑmɑ sevinci ver, her türlü güçlüğe kɑrşı dɑyɑnmɑ gücü ver, Senin her şeye gücün yeter.Amin

İftar vakti yaklaştığı vakitte"Allahümme Ya Vasial mağfiratiğfirli "diyerek tevbe ve istiğfar edilmelidir.Zira bu vakitler rahmet kapıların açık olduğu ve yapılan dua'ların red olunmayacağı vakitlerdir.

Bu istiğfarı bilmeyenler"esteğfirullahel-azıım ve etübü ileyk" diyerek te istiğfar çekebilirler.

İftar duası yapıp birkaç lokma yiyip içtikten sonra, (Zehebezzama' vebtelletil urûk ve sebe-tel-ecr inşâallahü teâlâ) denir ve yemeğe başlanır.
Mânâsı: (Açlık, susuzluk bitti. İnşallah sevabına da kavuştuk.) [İbni Mace]

Peygamber efendimiz, bir toplulukta iftar edince de, şöyle dua ederdi:(Sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeğinizi takva sahipleri yesin ve melekler sizin için istiğfar etsin!) [İ. Ahmed]