Receb Ayında Okunacak Dualar

Receb Ayında Okunacak Dualar  

Receb Ayında Okunacak Dualar
Receb Ayında Okunacak Dualar

Resulullah’ın (asm) Recep ayında okuduğu dua

Resulullah (asm) Recep ayına girdiği zaman şu duayı okudukları rivayet edilmektedir 

Receb Ayında Okunacak Dualar ArapçaReceb Ayında Okunacak Dualar Arapça

Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.(Müslim)

Recep ayında Allah’ı (cc) tesbih etmenin sevabını, hiçbir vasfedici tarif edemez

“ Her kim Recep’in ilk 10’unun her günü 100 kere:

“ Hay ve Kayyum (gerçekte tek diri ve her şeyin yegâne yöneticisi) olan Allah’ı (cc) tesbih ederim.”
İkinci 10’un her günü 100 kere:

Ehad ve Samed (tek ve ulu) olan Allah’ı (cc) tesbih ederim.

Üçüncü 10’un her günü 100 kere:

“Rauf (yarattıklarını çokça esirgeyen) olan Allah’ı (cc) tesbih ederim.” derse, ona verilecek sevabı hiçbir vasfedici tarif edemez.”( Nüzhetül-Mecalis)

Recep ayında oruç tutmaya gücü yetmeyen kişi için Resulullah’ın (asm) tavsiye ettiği dua

“ Resulullah’a (asm) “Recep’in orucundan aciz kalanın ne yapacağı.” soruldu. Resulullah (asm) :
-“Her gün bir pide sadaka versin.” buyurdu. Onu da bulamazsa, ne yapabileceği sorulunca, o zaman:

“ Kendisinden başkasını tesbih (etmek) caiz olmayan Zat’ı (cc) tesbih ederim. Ululuk, kendisine ait olan ve kendisi ona layık olan Zat’ı (cc) tenzih ederim.” der, buyurdu. (Nüzhetül-Mecalis)

Recep ayında istiğfar eden kişinin bedeni, cehenneme haram kılınır
“Recep’in ilk gecesi olduğunda Allah (cc) bir meleğe:
“Dikkat edin! Gerçekten tövbe ayı başlamıştır. Bu ayda Allah’tan (cc) af isteyenlere (çokça istiğfar edenlere) müjdeler olsun.” diye seslenmesini emreder.” (Nüzhetül-Mecalis)
“ Recep ayında istiğfarı çok yapın. Zira onu her bir saatinde, Allah’ın (cc) cehennemden azatlıları vardır.” (Nüzhetül-Mecalis)
“ Her kim Recep ayında sabah-akşam 70 kere istiğfarda bulunursa, şüphesiz ki Allah (cc) onun bedenini cehenneme haram kılar.” (Nüzhetül-Mecalis)
“Her kim Recep ayında bir kere ihlas suresini okusa, Allah (cc) onun 50 senelik günahını bağışlar.” (İmam-ı Gazali, Kalplerin Keşfi)

İstiğfar çeşitleri çok olup, bunların içinde dile en kolay olanı:

“Yüce Allah’tan (cc) istiğfar ederim.” zikridir.

Recep ayında ihlâs suresi okumanın fazileti

Rivayet edildi ki:
“Beytül-Makdis’de bir kadın Recep ayında her gün ihlâs suresini 12.000 defa okurdu. Ayrıca bu kadın yine Recep ayında kaba yünden dokunmuş elbise giyerdi. Kadın hastalandı. Oğluna vefat ederse, giyindiği yün elbise ile kendisini defnetmelerini vasiyet etti. Kadın vefat edince, oğlu kendisini daha değerli bir kumaş ile kefenledi. Geceleyin annesini rüyasında gördü.
Annesi kendisine:
-Ben senden razı değilim, çünkü vasiyetimi yerine getirmedin!” dedi.
Kadının oğlu korku içinde uykudan uyandı ve yün elbisesini aldı, onunla defnetmek için kabrini açtı. Fakat annesini kabir içinde bulamadı ve şaşırıp kaldı.
Bu esnada şöyle bir ses işitti:
-Recep ayında bize ibadet edeni tek başına ve yalnız bırakmayacağımızı sen bilmiyor musun?” (İmam-ı Gazali, Kalplerin Keşfi)