Geçimsizlikten Kurtulma Duaları

Geçimsizlikten Kurtulma Duaları 

Geçimsizlikten Kurtulma Duaları
Geçimsizlikten Kurtulma Duaları

Aile içinde geçimsizlik, erkekten, kadından veya her ikisinden de kaynaklanabilir. Eşiniz hakkında hangi duayı etmek gerektiği konusunda eğer bir çözüm üretemiyorsanız, önce hareketlerinize bakmanızda fayda vardır. 

Ben ne yapıyorum, o bana ne yapıyor? İslam; kadını erkeğe, erkeği de kadına ezdirmez. Zaten genel anlayışa uygun olan da budur. Zira Kur’an zulmün her çeşidini ortadan kaldırmayı ve huzuru tesis etmeyi hedeflediğini onlarca ayetle açıkladıktan sonra, kadın ve erkeğin aynı haklara sahip olduklarını izaha kavuşturmuştur. Bu ayetlerden birisi Duhan suresinin 25.ayetidir. Geçimsizlik yaşayan eşler ayeti 21 veya 71 defa okurlar ise geçimsizlik ortadan kalkar inşallah.

Bismillahirrahmanirrahim

Kem terekü min cennatin ve uyun.

Anlamı:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla

“Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bırakırlar.” Ayeti kavlen ve ihlasla okumaya devam etmeli gerekir.
Aşağıdaki duayı yalnızken okuyarak Allah’tan eşinizle aranızı düzeltmesi için yardım isteyin.
Elhamdülillêhillezî yümsiküssemêvêtisseb’a en takaa alel ardi illâ biiznih, hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azîm ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Duayı okuyarak geçimsizliği azaltmayı ve ortadan kaldırmayı Yüce Allah’tan kavlen niyet ve niyaz edilmelidir.
Huzurlu bir aile geçimi isteyen eşler “Yâ Veliyy celle celalühü ” ism-i şerifi zikrine devam edeeler ise daima Allah’ın hoşnutluğu içinde olurlar. Bu ism-i şerifin zikir adedi 46’dır.Cuma günleri 1000 defa zikredilmeye devam edilirse Allah’ın izniyle eşler arası huzur sağlanır.