Gel-Git Olduğunda Balıklar Nasıl Hayatta Kalır?

Gel-Git Olduğunda Balıklar Nasıl Hayatta Kalır?

Gel-Git Olduğunda Balıklar Nasıl Hayatta Kalır?
Gel-Git Olduğunda Balıklar Nasıl Hayatta Kalır?
Gel-Git Olduğunda Balıklar Nasıl Hayatta Kalır?

Gel-git olayı, yeryüzündeki bazı bölgelerde yaşam şartlarını dahi değiştirebilecek bir etkiye sahiptir.

Gel-git yaşandıktan sonra suların geri çekilmesiyle yaşamlarına kaldığı yerden devam eden bölge halkı, tüm yaşamlarını gel-gite göre düzenlemektedir. Ancak gel-git olayının bölgede meydana getirdiği değişikliklerden yalnızca bölge halkı etkilenmemektedir. Bu bölgelerde yaşayan balıklar da gel-git olayından etkilenmekte ama sahip oldukları mucizevi özellikler vesilesi ile zor koşullara rağmen yaşamlarını sürdürebilmektedirler.

Balıkların Yüzgeç ve Derilerindeki Özel Yapılar…

Gel-git bölgelerindeki balıkların yüzgeçleri, yaşadıkları koşullara en uygun sisteme sahiptir. Göğüs yüzgeçleri sayesinde kayalara tutunabilirler. Derileri de “sürekli bir akıntı”ya dahi dayanabilecek bir şekilde yaratılmıştır. Bazı türlerinde çok az pul bulunurken bazılarında ise hiç yoktur. Bunun yerine birçok balık türü, vücutlarını kayganlaştıran mukus benzeri bir sıvı salgılayarak akıntı sırasında oluşabilecek sürtünmeyi azaltmaktadır. Bu sıvı, aynı zamanda akıntıya kapılmamak için küçük oyuklara saklanırken mucizevi bir şekilde yağlama görevi görerek balıkların kolaylıkla saklanmalarını da sağlamaktadır.

Üstün Kamuflaj Yetenekleri…

Bu kusursuz özelliklerin yanı sıra gel-git bölgelerinde yaşayan balıklar, hayranlık uyandıran bir kamuflaj yeteneğine de sahiptir. Bazı türleri sürekli renk değiştirirken, birçoğu ise nerede yaşarlarsa yaşasınlar çevreye uygun renk ve deseni anında kazanabilmektedir.

Su Kaybetmeye Dirençli Mekanizma…

Gel-git bölgelerinde yaşayan balıklarla ilgili bir diğer mucize ise, bu balıkların vücutlarındaki, su kaybetmeye olağanüstü dirençli mekanizmadır. Bu mekanizma sayesinde vücutlarındaki suyun %60’ını kaybetmeleri durumunda bile yaşamlarını sürdürebilirler. Sahip oldukları kalın deri ve salgıladıkları mukus sıvısı, su kaybını yavaşlatan bu mekanizmanın parçalarıdır.

Oksijen İhtiyacını Gideren Damarlar…

Gel-git bölgelerinde yaşayan balıklar için en önemli problemlerden biri, oksijen ihtiyacıdır. Sudan çıkınca balıkların solungaçları çalışmaz, ancak kısa ve kalın solungaç lifleri, ağız etrafında ve deride sayıları artan kan damarları sayesinde ihtiyaçları olan oksijeni havadan direkt olarak da alabilirler. Bu nedenle su birikintilerinde kalan balıklar, oksijen azalınca su üstüne doğru çıkarak bu acil oksijen ihtiyaçlarını giderebilirler.

Yön Bulma Yetenekleri…

Gel-git balıklarının diğer bir mucizevi özelliği ise her şartta yuvalarını bulabilmeleridir. Çoğunlukla birçok balık türü, belli bir yeri seçerek burada yaşar. Ancak herhangi bir sebepten dolayı yuvalarından uzaklaştıkları zaman buraya yeniden dönebilmektedirler. Yaşı ilerlemiş balıklarda bu yetenek daha fazla ön plana çıkabilmektedir. Yapılan deneylerde 6 ay gibi uzun bir süre laboratuvarda tutulan balıklar, denize bırakıldıklarında yuvalarını bulabilmişlerdir. Kuşkusuz suda yaşayan canlıların, suların çekildiği gel-git bölgelerindeki koşullara uygun vücut yapılarına sahip olmaları, onları Yüce Allah’ın yarattığının delillerinden yalnızca biridir. Sonsuz ilim sahibi Allah, benzersiz yaratışının delillerini kainatın her noktasında bizlere göstermektedir. Yüce Rabbimiz Kuran’da şu şekilde bildirmektedir:

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca Ol der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 177)

Gel-Git Bölgelerindeki Yaşam Şartlarından Örnekler…

Yeryüzünün %70’inden fazlasını kaplayan suların %97’si okyanuslarda yer alır. Dünya Kaynak Enstitüsünün verilerine göre ise Dünya nüfusunun %40’ı bu suların çevrelediği kıyı bölgelerinde yaşamakta ve zaman zaman Tsunami (deprem dalgaları) ve fırtınalar ya da suların yükselip alçalmasıyla ortaya çıkan gel-gitler yaşamaktadır.

Özellikle gel-git gibi Ay’ın konumuna göre belli zamanlarda ortaya çıkan doğa olaylarının yaşandığı yerlerde, bölge halkı yaşamını devam ettirebilmek için birçok önlem almıştır.

Sokak Balıkçılığı

Gel-git alanlarında kimi zaman, suların çekildiği yerler otoyol olarak inşa edilmektedir. Ancak sular geri gelince bu otoyollar, halkın balık tuttuğu alanlara dönüşerek son derece ilginç manzaralar oluşturmaktadır. Sokak balıkçılığı da denilen bu durum sayesinde bölge halkı, aynı zamanda Yüce Allah’ın nimetlerinden biri olan deniz ürünlerinden geçimini ve yiyeceklerini de sağlayabilmektedir. Yüce Rabbimiz, bir Kuran ayetinde denizlerdeki nimetleri kullarına verenin Kendisi olduğunu şöyle bildirmektedir:

Denizi de sizin emrinize veren O’dur, ondan taze et yemektesiniz ve giyiminizde ondan süs-eşyaları çıkarmaktasınız. Gemilerin onda (suları) yara yara akıp gittiğini görüyorsun. (Bütün bunlar) O’nun fazlından aramanız ve şükretmeniz içindir. (Nahl Suresi, 14)

Yatay Şelale

Suların hızlı hareketi aynı zamanda gel-git bölgelerinde yatay olarak akan şelaleler gibi olağanüstü durumların ortaya çıkmasına da neden olmaktadır.

Gel-git Zamanları Neden Her Bölgede Farklılık Gösterir?

Ay’ın çekimi okyanusların yükselmesine sebep olurken, okyanuslar ikinci bir kuvvetle Ay’ın zıt yönünde Dünya’ya doğru da çekilmektedir. Bunlar gerçekleşirken Dünya dönüşüne devam ettiği için her gün iki gel-git olayı gerçekleşir. Gel-git zamanları Güneş, Ay ve Dünya’nın birbirlerine olan konumlarının değişmesiyle her bölgede farklılık göstermektedir. Örneğin gel-git olayı, Kuzey Kaliforniya’da her gün iki kez gerçekleşirken, Meksika Körfezinde bir yükselme ve bir alçalma şeklinde bir kez gerçekleşmektedir.

Okyanustaki bir su molekülünü düşünün. Bu molekül, Dünya’daki yerçekiminin etkisi altındadır. Ancak aynı zamanda bu etkiden çok daha az bir çekim gücüyle Ay tarafından da çekilmektedir. Ay’ın çekim gücünün daha az olması, aradaki uzaklıktan ve kütlesinin küçüklüğünden kaynaklanmaktadır. Ay’ın bu çekim etkisi yalnızca su moleküllerine değil, Dünya üzerindeki bütün cisimlere etki etmektedir. Ancak diğer cisimler sıvı gibi akışkan olmadığı için görünüşte bir değişiklik yaşanmamaktadır.

Güneş’in Çekim Gücü Neden Etkili Gel-gitlere Sebep Olmaz?

Güneş’in çekim gücü de suların yükselmesine sebep olmaktadır. Ancak bu çekim etkisi Dünya üzerinde 1/3 oranında etkilidir. Ay Dünya’ya Güneş’ten daha yakın olduğu için Güneş’in büyük kütlesine rağmen, Dünya üzerinde ondan iki buçuk kat daha etkili olmaktadır.

Gel-git Olayı Neden Dünya’nın Her Yerinde Aynı Oranda Gerçekleşmez?

Bunun nedeni, Dünya’nın her noktasının Ay’a uzaklığının aynı olmaması ve dolayısıyla Ay’ın uyguladığı çekimin de farklı olmasıdır. Okyanuslara etki eden bu çekim sonucunda sular bir yöne doğru yükselerek çekilir. Ay’ın Güneş’e ve Dünya’ya olan konumlarının değişmesiyle de çekim ortadan kalkar ve böylece suların geri geldiği gel-git alanları oluşur.