HAC GÜNLERINDE KIŞININ ZEMZEM SUYUNU YANINDA TAŞIMASI

HAC GÜNLERINDE KIŞININ ZEMZEM SUYUNU YANINDA TAŞIMASI
HAC GÜNLERINDE KIŞININ ZEMZEM SUYUNU YANINDA TAŞIMASI

Âişe (r.anha)’dan rivâyet edilmiştir: “Âişe, zemzem suyunu hac günlerinde yanında bulundurur ve Rasûlullah (s.a.v.)’in de yanında taşıdığını haber verirdi.” (Tirmîzî rivâyet etmiştir.)

Tirmîzî: Bu hadis hasen garibtir. Sadece bu şekliyle biliyoruz.