RASÛLULLAH (S.A.V.)’DEN BAZI HAC GÖREVLERINI NEREDE YAPTIĞI

RASÛLULLAH (S.A.V.)’DEN BAZI HAC GÖREVLERINI NEREDE YAPTIĞI
RASÛLULLAH (S.A.V.)’DEN BAZI HAC GÖREVLERINI NEREDE YAPTIĞI

Abdulaziz b. Rüfey (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

Enes b. Mâlik’e Rasûlullah (s.a.v.)’den duyup gördüğün bazı şeylerden bana bahset dedim. “Zilhiccenin sekizinci günü öğle namazını nerede kıldı? Dedi ki: “Minâ’da. Minâ’dan dağılma günü ikindi namazını nerede kıldı? Dedim. “Ebtah” ta dedi ve sonra şöyle devam etti: “Hac görevlerini yaptıracak olan yetkilinin yaptığı gibi yap.

(Buhârî, Hac: 58; Müslim, Hac: 12)