Hastalıkların Şifası için Okunacak Dua Terkibi

Hastalıkların Şifası için Okunacak Dua Terkibi

Hastalıkların Şifası için Okunacak Dua TerkibiHastalıkların Şifası için Okunacak Dua Terkibi

Cenabı Hakk, Kur'an-ı Kerim'de: "Ve nünezzilü minel kur'ani ma hüve şifaün ve rahmetün Iil mü'minin." buyurmuştur.

"Kur'an'dan indirdiğimiz sureler, ayetler iman edenlere maddi ve manevi bir şifa ve rahmet kaynağıdır." Tıbben tedavisi mümkün olamayan maddi ve manevi herhangi bir hastalıktan kurtulmak için aşağıda yazacağım şekilde Kur'an-ı Kerim surelerini hem hastaya hem de bir miktar suya 0kur ve her okudukça hem hastaya ve hem suya nefes eder vebu sudan da hastaya 7 gün içirilirse biizniilah hasta şifa ve afiyetine kavuşur.

Okunacaklar şunlardır:

70 Bismillahirrahmanirrahıym *
70 Estağfirullahel azıym*
70 Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina
ve nebiyyina ve mevlana ve şefiina
ve tabibina muhammedin ve ala alihi
ve ala cemiy'ıl enbiyai vel mürselin*
70 Besmele ile Fatiha-i Şerife*
70 Sebbihısme rabbikel a'la*
70 Sure-i İnşirah (Elem neşrah leke ... )
70 Sure-i Kadr (İnna enzelnahü fi leyletil kadr ... )
70 Sure-i Kafirun (Kul ya eyyühel kafirun)
70 İhlas-ı Şerif (Kul hüvallah ... )
70 Muavvizeteynler

(Kul euzü bi rabbil felak ve kul euzü bi rabbin nas sureleri) okunursave buna gerekiyorsa üç gün devam edilirse eceli gelmeyen hasta, okunan bu Kur'an-ı Kerim surelerinin nur ve şifası ile sıhhatine kavuşur.Bu, bir Kişi tarafından bir defada okunınası çok zor olduğu için üç veya beş kişi tarafından da bir oturuşta okunabilir.

Kaynak : Alıntı