Hayırlı Bir iş Bulmak için Dua

''Allahım! senin kolaylaştırdığın şey dışında kolay bir şey yoktur. Sen, istediğin zaman engebeli araziyi düzleştirirsin.'' Amin...


Her sabah namazından sonra evden çıkmadan önce iş görüşmesine giderken, iş arayışlarınızı yaparken günde 70 kere okuyunuz,


Bismillahirrahmannirrahim
"Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşeda"
Anlamı:"Ey Rabbimiz, bize katından rahmet ver ve işimizde bizim için muvafakiyet hazırla."
Kehf Suresi / 10. ayet


Öğlen namazının farzından sonra bu dua çok faziletlidir bir bilseniz bu duanın her gün sabırla devam edildiği zaman rızık kapılarının açıldığını borçlu borçtan kurtulur,fakir rızıklanır,iş isteyen hayırlı bir iş bulur.


Üç(3) defa "Estağfirullahellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyume ve etübü ileyh"
Bir(1) defa "Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarakte ya zel celali vel ikram"


İş Duası(İş Bulmak İçinin Okunan Dua)
Bismillahirrahmanirrahim: Rabbena atina min-ledünke rahmeten ve heyyi’lena min emrina raşeda. Rabbişrah li sadri. Ve yessirli emir.


Ma’nası: Ey Rabbimiz! Bize kendi katından bir rahmet ver. Ve bize iş ve doğruluk ver bizim için muvaffakiyet (başarı) hazırla. Rabbim gönlümü aç ve işimi kolaylaştır.


İş arayanlar bu ayetleri dua olarak okumalıdır. Allahü Teala mümin kullarına bu duaları öğretmiştir. O mümin kulları da her işlerinde bu duaları okumuşlardır. Cenab-ı hak Kur’anda böyle haber veriyor. Allah adıyla başlanan her işte hayır bereket oluyor. Huzur oluyor başarı mavaffakiyet oluyor. Allah diyen mahrum kalmıyor.