Ümit Etmediği Yerden Kolayca Rızık Elde Etmek

Bilmediği Ümit Etmediği Yerden Kolayca Rızık Elde Etmek
Ümit Etmediği Yerden Kolayca Rızık Elde Etmek

Her  sabah ve yatsı namazından sonra (3)  defa Vakıa süresi ve bir defa aşağıda  yazdığım duayı okumaya devam eden kimseyi Cenab-ı Allah zengin eder. Ona bilmediği ve ümit  etmediği yerden kolayca rızkını gönderir.

Dualarımıza  başlamadan önc en az 7 istiğfar 7 salavat okuyalım. Rabbimize  hamd edelim ”Elhamdülillah”  7 defa okuyalım.

Sonra niyet  ederek önce rızasını kazanmak. Ümmeti muhammet ve kendimize  helal  yollardan razı olduğu şekilde rızık vermesi için (3 Vakıa) süresi sabah namazından sonra veya sabah kalktığınızda okuyun ardından 1  defa aşağıdak duayı okuyun.Dua her vakıa süresi okunduğunda okunmalı.

Yatsı namazından sonrada aynı şekilde  devam edilir.En az 41  gün devam edilir.

Vakıa süresi okudukdan hemen sonra okunacak dua:

“Allâhümme inni es’elüke bi esmaikel merfûatilleti a’tayteha men şi’te min evliyâike ve elhemtehâ men eradte min asfiyâike ve hassaste bihâ men ahbebte min ehıbbâike en tu’tıyeni rizkan min ındike tuğni bihi fakri ve taktaa bihi alaikaş şeytani min sadri.İnneke entel hannanül mennanül vehhabür razzakul fettahul bâsıtul cevâdül kâfil ğaniyyül muğnil kerimül mu’tıl latıyfül berrur rahıymül vâsiuş şekûrul ğafûru zül fadli ven niami vel cûdi vel keram.Allâhümme inni es’elüke bi hakkıke ve hakkı nebiyyike ve rasûlike en tümiddeni min cûdike ve keramike ve fadlike ve ihsanike ve lutfike vemtinânike yâ sâdıikal va’di yâ mu’tıyen bi lâ haddin lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.Allâhümme yessir li rızkan halâlen tayyiben ve ecib da’veti bi hakkı sûratil vâkıati ve bi hakkısmikel azıymil a’zami ve bi hakkı seyyidina muhammedin sallellâhü aleyhi ve selleme ve âlihi ve ashabihit  tayyibinet tâhirine ve bi hakkı fekacin mahmetin fettahın kâdirin cebbârin mu’tın hayrir râzıkıyne muğnil bâisil fekıyri tevvâbin lâ yüâhızü bil ceraim.Allâhümme yessir li rızkan halâlen min ındike ve accil li bihi yâ zel celâli ve ikrâm.Yâ Kâfi yâ kefilü irhamni bi rahmetike yâ erhamer râhımin.Ve sallellahü alâ seyyidina muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ve etbâıhi ve ensârıhi ve ezvacihi ve zürriyyâtihi ve ehli beytihi ecmeıyne ve sellem.Sübhane rabbike rabbil ızzeti ammâ yesifûn.ve selamün alel mürselin.Vel hamdü lillâhi rabbil âlemin.”