Her Türlü Hastalığa Mucizevi Etki Gösteren Şifa Duaları - Esmalar

Her Türlü Hastalığa Mucizevi Etki Gösteren Şifa Duaları - Esmalar

Her Türlü Hastalığa Mucizevi Etki Gösteren Şifa Duaları – Esmalar
Her Türlü Hastalığa Mucizevi Etki Gösteren Şifa Duaları – Esmalar

*Sifa niyetine hergün 131 kere "Ya selam" okunur.


*Hasta üstüne "Ya Hayy" esmasi 180 kere okunur.
*Hastalara 7 gün 7 defa "Ya Muhyi" okunur.
*Sifa için "Ya Selam"Hastaya 160 kere "Ya Selam" esmasi okunursa Allahin izniyle iyilesir.
*Sifa için "Ya Allah"Her hangi bir hastaligin sifasi için 200 kere "Ya Allah" zikredilir.

Hastalikta Okumak Için

Lâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ serîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden. Sübhânellahi Rabbil ibâdi ve rabbil bilâd. Vel hamdülillâhi kesîren tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâl. Vallahü ekberü kebîren, celâlullahi ve kibriyâühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekân. Allahümme in künte kadayte aleyyel mevte fagfirlî verhamnî min zünûbî ve eskinnî cennete adnin.

Kanser Tedavisi İçin Dua

"Celle Celaluhu" arkasindan mutlaka su sifa ayetleri okunmalidir: Bismillahirrahmanirrahim"Ve yesfi suduura kavmin mu'minin""Ve sifaun lima fissudur""Fihisifaun linnas""Ve nunezzilu minel kurani ma huve sifaun rahmetun""Veiza maridtu fehuve yesfin""Kul huve lillezine amenu huden ve sifa''"

Kalp Hastalikları İçin Dua

" Er Rezzak" arkasindan mutlaka su sifa ayetleri okunmalidir: Bismillahirrahmanirrahim"Ve yesfi suduura kavmin mu'minin" "Ve sifaunlima fissudur" "Fihi sifaun linnas""Ve nunezzilu minel kurani ma huve sifaun rahmetun" "Ve iza maridtu fehuve yesfin""Kul huve lillezine amenu huden ve sifa''

Adale Ağrıları İçin Dua

"El Kavi " arkasindan mutlaka su sifa ayetleri okunmalidir: Bismillahirrahmanirrahim"Ve yesfi suduura kavmin mu'minin" "Ve sifaun lima fissudur" "Fihi sifaun linnas""Ve nunezzilu minel kurani ma huve sifaun rahmetun" "Ve iza maridtu fehuve yesfin""Kul huve lillezine amenu huden ve sifa''

Kulak Ağrısı İçin Dua

"Es Semi" arkasindan mutlaka su sifa ayetleri okunmalidir:"Ve yesfi suduura kavmin mu'minin""Ve sifaun lima fissudur""Fihi sifaun linnas""Ve nunezzilu minel kurani ma huve sifaun rahmetun""Ve iza maridtu fehuve yesfin""Kul huve lillezine amenu huden ve sifa''"