Her türlü Zorluklar için 40 Gün Okunan Mucize Dua

Her türlü Zorluklar için 40 Gün Okunan Mucize Dua

Her türlü Zorluklar için 40 Gün Okunan Mucize Dua
Her türlü Zorluklar için 40 Gün Okunan Mucize Dua

Aşağıda yazılı ayeti kerimeyi okumayı vird edinen ve bun a (40) gün en az 500 defa okuyan kimseye bu müddet zarfında hayırlı bir talip çıkar.

Bu dua sadece evlilik kısmet için değil. İş arayanlar, hapisten kurtulmak isteyenler,davası olanlar.Yenemediği ve altından kalkamadığı bütün zor ve müşkil işler için istifade edilen bir can kuratarandır. Bu duayı günde (500) defa okuyamayan (111)defa okur ve (489)” Yâ Fettah ismi şerifini zikir ederse cenab-ı Hakk’ın kapısından okuyanın eli boş dönmez.

Okunacak ayeti kerim ve dua:

“Alelâhi tevekelnâ.Rabbebeftah beynenâ ve beyne kavminâ bil hakkı ve ente hayru fatihıyn.Ya fettâhu iftah lenâ hayral bâbi bi câhi sâhibil vesileh.”

Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.”