Herkes tarafından kabul görmek

Bu duanın faydaları;

Gelmiş ve gelecek her türlü musibet ve üzüntü verici şeylerin bertaraf edilmesi için çok tesirli bir duadır.Bu duayı okuyan kişi manevi yönden güçlenir.İzzet sahibi olur.Her türlü kötülükten korunur.Herkes tarafından kabul görür.Bütün afetlerden korunur ve kurtulur.

Ne zaman kendinizi güçsüz hissederseniz bu mübarek duayı okumaya devam edin.İşte o zaman Allah’ın izni ile çok güçlü hissedeceksiniz kendinizi.Bu duada ilk okunacak satırlar isra süresi 111 nci Âyettir.

Okunacak Dua:

Ve kulil hamdu lillâhillezî lem yettehız veleden ve lem yekun lehu şerîkun fîl mulki ve lem yekun lehu veliyyun minez zulli ve kebbirhu tekbîrâ(tekbîren).

Allahü ekberu Allahü ekberu Allahuü ekberu lâ ilahe illâllahü vallâhü ekberu Allahü ekberu ve lillahil hamd.Allâhü ekberu kebirân vel hamdü lillâhi kesiran ve sübhânellâhi bükraten ve esıylen sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü ekberu ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.”

Manası: ” Çocuk edinmeyen, mülkünde hiçbir ortak olmayan,yardımcıya ihtiyacı olmayan Allah’a hamd olsun.Tekbir getirerek O’nu büyükle de büyükle.En büyük Allah’tır. Allah’tan başka bir ilah yoktur. Allah en büyüktür.Bütün hamdler,övgüler O’nadır.Sabah ve akşam Allah’ı tesbih ederim.Güç ve kuvvet ancak Allah’ın yardımı iledir.”

Kaynak:Sırrul esrar dualarArif Pamuk)