Maddi ve Manevi Çok Zor Durumda Kalanlar için Esma Ve Âyet-i Kerim

Bu dua saray hazinesinde mühürlü olarak bulunmuştur.Üzerinde şöyle yazıyordu.“Her sıkıntıdan kurtulmak için bir duadır. 2 Rekat namaz kıldıktan sonra eller açılır 41 defa okunur.” Netice almak için iman ve ihlas ile okunur.Dünyevi ve uhrevi bir işin hayırla olmasını isteyen,içinden çıkılmaz bir sıkıntıya düşen bir kimse bu dua ile dua ederse kesinlikle feraha çıkar.Tüm inanç ve güvenle Allah yönelir ve kabul olacağına inanırsak duamız mutlaka kabul olur.

Okunacak Dua;

“Bismillahirrahmanirrahıym.” Allâhümme inne zennûni abdüke ve nebiyyüke min durrin esâbehû ve nâdâ min batnil hûti lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni küntü minez zâlimin ve inneke kulte festecebnâ lehû ve necceynâhü  minel ğammi ve kezâlike nüncil mü’minin, fe inni  abdüke vebnü abdike vebnü emetike nâsiyeti  biyedike ed’ûke lidurri esâbeni ve ekûlü kemâ kâle yûnüsü aleyhis selâmü lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin,festecib li kemestecebte li yûnüse aleyhis selâmü ve neccini minel ğammi kemâ necceyte fe inneke alâ külli şey’in kadirun feinneke lâ tuhlifül miad.”

Esirğeyen bağışlayan,çok merhametli Allah’ın adı ile başlıyorum.
Allah’ım! Kulun ve Peygamberin olan Yunus (a.s)’ı başına gelen bir musibetten ötürü balık yutmuştu.O Sana balığın karnından.” Senden başka ilah yoktur,Seni tesbih ederim.Ben gerçekten kötülük edenlerden oldum.” diye seslenmişti.Sen de onun seslenişine şöyle cevap vermiştin: ” Biz onun yakarışını kabul ettik ve içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtardık.Mü’minleri de böyle kurtarırız.Ben de senin kulunum.Kadın kulunun oğluyum(burda kız veya erkek kimse dua eden)Bütün varlığım Senin elindedir.Başıma gelen bir sıkıntıdan dolayı den de Yunus Aalyhisselam’ın dediğini  söylüyorum: Sen’den başka ilah yoktur,ancak Sen varsın,seni tesbih ederim,gerçekten ben ziyan ednlerden oldum.Yunus’un duasını kabul buyurduğun gibi benimde duamı kabul buyur.Onu selamete çıkardığın gibi beni de selamete çıkar.Çünkü Sen her şeye kâdirsin,sözünden dönmezsin Alah’ım!”

Kaynak: (Evabüs f.134) Sırrul esrar dualar(Arif Pamuk)