Hümeze Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)

Hümeze Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)
Hümeze Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)

Hümeze, birini arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek manalarına gelir. Kıyamet sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 9 (dokuz) âyettir.

Hümeze Suresi
Hümeze Suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm

104/HUMEZE-1: Veylun li kulli humezetin lumezeh(lumezetin).
Arkadan çekiştirmeyi ve kaş-gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline!

104/HUMEZE-2: Ellezî cemea mâlen ve addedeh(addedehu).
O ki, malı toplardı ve onu, tekrar tekrar sayardı.

104/HUMEZE-3: Yahsebu enne mâlehû ahledeh(ahledehu).
Malının onu ebedî kılacağını sanıyor.

104/HUMEZE-4: Kellâ le yunbezenne fîl hutameh(hutameti).
Hayır, o mutlaka hutameye (tutuşturulmuş ateşe) atılacak.

104/HUMEZE-5: Ve mâ edrâke mel hutameh(hutametu).
Ve hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir?

104/HUMEZE-6: Nârullâhil mûkadeh(mûkadetu).
(O), Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir.

104/HUMEZE-7: Elletî tettaliu alel ef’ideh(ef’ideti).
Ki o (hutame) yüreklerin üstüne çıkar (yükselir).

104/HUMEZE-8: İnnehâ aleyhim mu’sadeh(mu’sadetun).
Muhakkak ki o, onların (kâfirlerin) üzerine kapatılmıştır.

104/HUMEZE-9: Fî amedin mumeddedeh(mumeddedetin).
Uzatılmış yüksek sütunlarda olacaklar (bağlanacaklar).