insanların Birbirini Sevmesi için Şirinlik Duası

insanların Birbirini Sevmesi için Şirinlik Duası

insanların Birbirini Sevmesi için Şirinlik Duası
insanların Birbirini Sevmesi için Şirinlik Duası

Şirinlik duası adından da anlaşıldığı üzere kişileri birbirine sevdiren bir duadır. Diğer dualardan farkı tesirini hemen göstermesidir. Tabi burada dile getirdiğimiz husus Allah'ın duayı kabulünden sonraki aşamadır. Allah'ın izni olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini ve duaların tek kabul merciinin O olduğu unutulmamalıdır.

Duaların kabulü açısından önem arz eden vakitler vardır. Bu vakitlerde yapılan dualar daha tesirli olmaktadır. Şirinlik duasının da okunma vakti ikindi namazı ile akşam namazı arasındaki zamandır. Tabi ki dua, Allah'a yakarmadır, önemli bir niyazdır. Duaya olmazsa olmaz vakitler tayin etmek doğru değildir. Belirttiğimiz bu vakit, sadece duanın tesirinin en güçlü olduğu vakittir.

Duaya başlamadan önce gönlü rahatlatıp vesveselerden kurtarmak gerekir. Çünkü dua eden kişinin salih duygularla dua etmesi çok önemlidir. Gönlü temizlemenin en iyi yolu da gönle ferahlık veren surelerden okumaktır.

İhlas, Nas ve İnşirah sureleri en etkili olanlarıdır. Bunlardan özellikle İnşirah süresini okumak kişinin manevi dünyasını aydınlatır ve kalbe esenlik verir.

Şirinlik duası nasıl yapılır?

Abdest alınıp namaz kılındıktan sonra birkaç sure okunur. Ardından Allah'ın şu esmaları belirtilen sayıda okunur.

Habîr (12 defa okunur) “Her şeyden haberi olan” demektir. Allah'ın gönülde saklanan sevgiliden haberdar olduğunu belirtir. Dua eden kişi sevdiği kişinin adını anmasa dahi Allah kimi düşünerek niyet edildiğini bilmektedir.

Muîd ( 12 defa okunur ) “Döndüren” anlamına gelir. Sevdiğiniz kişinin kalbini size çevirir. Ayrıca aralarında soğukluk oluşan karı-kocaları birbirine yaklaştırır.

Kuddüs ( 12 defa okunur ) “Tertemiz” demektir. Kişinin aşkının temizliğine delalet eder. Şirinlik duasının sadece meşru kişilere yönelik yapılması da bu esmadan kaynaklanmaktadır.

Mütekebbir ( 99 defa okunur ) “İhtişam sahibi” demektir, Allah'ın büyüklüğünü gösterir. Seven kişi sevdiği kişiyi “en büyük” “ en değerli” şeklinde değerlendirmemelidir. Yani Allah’ın büyüklüğünü önce kabul etmek sonra da sevgiliye yönelmek gerekir.

Vedûd ( 99 defa okunur ) “Seven” ve “sevilen” anlamındadır. “Kişinin aşık olmasını sağlayan” anlamına da gelir. Aşk, söz konusu olduğunda mutlaka dile getirilmesi gereken bir esmadır.

Müheymin ( 99 defa okunur ) “Kaderi belirleyen” demektir. Kişinin kısmeti belirlenirken bu esma devreye girer.

Ra'ûf ( 99 defa okunur ) “Esirgeyen ve koruyan” demektir. Allah'ın sevenleri koruduğunu dile getirir.

şirinlik duası ikindi ile akşam namazları arasında okunur. Bir gün okunduğunda dahi etkisini gösterdiğine dair sayısız rivayet vardır. Fakat duaları kabul edenin Allah olduğunu ve o istemezse hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini de devamlı hatırda tutmak gerekmektedir.