Kabirde Münker ve Nekir Meleklerinin Soruları Nelerdir

Kabirde Münker Ve Nekir Meleklerinin Soruları Nelerdir
Kabirde Münker ve Nekir Meleklerinin Soruları Nelerdir

Peygamber efendimiz tarafından da buyrulduğu üzere dünyadan ahirete göçen tüm insanların hesaba çekileceği ilk durak yeri olan kabir aleminde Münker ve Nekir adındaki iki görevli melekler tarafından ölen kişiye Allah’ın emri üzere çeşitli sualler sorulmaktadır.

Kişinin soruların suallere cevap vermesi durumunda Allah’ın izni ve keremi ile kabri cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüştürüldüğü gibi, kişinin sorulan suallere cevap verememesi durumunda ise, kabri cehennem çukurlarından bir çukura dönüştürüleceği efendimiz tarafından buyrulmaktadır. Bu durumda cennet ve cehennem yurdunda olduğu gibi kabir aleminde de nimete kavuşma veya azaba uğrama durumu hiç kuşkusuz ki haktır.

Kabirde Münker Ve Nekir Melekleri Kişiye Hangi İslami Konulardan Sualler Soracaktır?

Ölen kişiye Kabirde münker ve nekir melekleri tarafından sorulacak sorular nelerdir şu şekildedir;

1- Rabbim Kimdir?

Münker ve Nekir sorgu sual melekleri ölen kişiye kabir aleminde ilk olarak Rabbim kimdir, sorusu sormaktadırlar. Kişinin iman üzere vefat etmesi durumunda Allah’ın yardımı sayesinde bu soruya cevaben Rabbim Allah’tır diyecektir. Ancak kişinin imansız olarak vefat etmesi veya doğrudan kafir veya münafık olarak ruhunu teslim etmesi durumunda hadislerde de belirtildiği üzere kişi Rabbin Kimdir, sorusu karşısında geveleyecek ve en sonunda telaşlı bir şekilde bilmiyorum cevabı verecektir.

2- Dinin Nedir?

Münker ve Nekir adlı sorgu ve sual melekleri tarafından kabir aleminde kişiye sorulacak olan ikinci soru ise, Dinin Nedir, sorusudur. Bunun üzerine ölen kişinin mümin veya müslüman olması durumunda, Allah’ın yardımı ile Dinim İslamdır, cevabını verecektir.

3- Hangi Peygamberin Ümmetisin?

Kabirde Münker ve Nekir adılı sorgu ve sual melekleri tarafından sorulacak olan bir diğer soru ise, Hangi Peygamberin ümmetisin, sorusudur. Bunun üzerine kişi imanlı bir şekilde vefat ettiyse inşallah Hazreti Muhammed (s.v.s)’in ümmetindenim cevabını verecektir.

4- Kitabın Nedir?

Kabirde Münker ve Nekir melekleri tarafından sorulacak sorular nelerdir ölen kişiye Kitabın Nedir, sorusu sorulacak ve ölen kişinin müslüman veya mümin olması durumunda Kitabım Kur-andır, cevabını verecektir. Kişinin kafir veya münafık olması durumunda ise, kitabımın hangisi olduğunu bilmiyorum cevabı vereceği birçok büyük islam ulemaları tarafından belirtilmektedir.

5- Kıblen Neresidir?

Münker ve Nekir isimli sorgu ve sual melekleri Kitabın Nedir, sorusundan sonrasında ölen kişiye Kıblen Neresidir, sorusu sorulacak ve ölen kişinin iman üzere ölmesi durumunda Allah’ın yardımı ile Kıblem Kabe-i Muazzamdır, cevabı verecektir. Kişinin kafir veya münafık olması durumunda ise, sorulan bu soruya cevaben kıblemin neresi olduğunu bilmiyorum şeklinde cevap verecektir.

6- İtikadda Mezhebin Nedir?

Kabirde Münker ve Nekir melekleri tarafından sorulacak sorular nelerdir ölen kişiye İtikadda Mezhebin Nedir, sorusu sorulacak ve kişinin iman üzere vefat etmesi durumunda, Allahîn yardımı sayesinde, itikadda mezhebim ehli sünnet vel cemaattir, cevabı verecektir.

7- Amelde Mezhebin Nedir?

Kabirde Münker ve Nekir isimli melekler tarafından ölen kişiye sorulacak sorulardan biri de Amelde mezhebin nedir, sorusu sorulacak ve ölen kişinin iman üzere vefat etmesi durumunda kişinin Hanefi, Şafii, Maliki veya Hanbeli mezhebinden hangisinde yer aldıysa cevaben yer aldığı mezhebin adını dile getirecektir.

Bu bakımdan geçici imtihan dünyasına aldanmamak ve ebedi saadet hayatımıza geçişte ilk durak yeri olan Kabirde Münker ve Nekir melekleri tarafından sorulacak sorular nelerdir müslüman olarak iyi hazırlanmamız açısından dinimiz olan İslam üzere bir yaşam sürmeli ve Rabbimizin rızasına nail olabilmek için emirlerine uymamız ve yasaklarından kaçınmamız gerekmektedir. Hak üzere olan kabir alemi suallerinde zorluk çekmemeniz açısından efendimizin sünneti dairesinde yaşamalı ve Rabbimizin emri üzere yaşamımızı sürdürmeliyiz.