Web sitemize hoşgeldiniz, 04 Haziran 2020

Kur'an-ı Kerim Mucizaleri

Hareketlerimizi Yönlendiren Bölge (kur’an-ı Kerim Mucizesi)

Kuran-ı Kerim’de evrenin ortaya çıkışı şöyle açıklanır:“O gökleri ve yeri yoktan var edendir…”

Geri Döndüren Gök (kur’an-ı Kerim Mucizesi)

Kuran-ı Kerim’de, Tarık Suresi’nin 11. ayetinde gökyüzünün “geri döndürücü” özelliğinden bahsedilir:“Dönüşlü olan göğe andolsun.”

Göklerle Yerin Birbirinden Ayrlmasi Mucizesi

Göklerin yaratılışı konusundan bahseden bir başka ayet ise şöyledir: “O inkar edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik...

Hareketlerimizi Yönlendiren Bölge (kur’an-ı Kerim Mucizesi)

“Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz; O yalancı, günahkar olan alnından.”

Demirdeki Sir (kur’an-ı Kerim Mucizesi)

Kuran’da dağların önemli bir jeolojik işlevine dikkat çekilmektedir: “Yeryüzünde, onları sarsmasın diye, sabit dağlar yarattık…”

Denizlerdeki Karanlik ve iç Dalgalar

“Ya da (inkar edenlerin amelleri) engin bir denizdeki karanlıklara benzer; onun üstünü bir dalga kaplar, onun üstünde bir dalga, onun...

Daglarin Hareket Etmesi Mucizesi

Bir ayette dağların göründükleri gibi sabit olmadıkları, sürekli hareket halinde bulundukları şöyle bildirilmektedir:

Denizlerin Birbirine Karismamasi Mucizesi

Denizlerin, araştırmacılar tarafından çok yakın bir geçmişte tespit edilen bir özelliği, Kuran’ın Rahman Suresi’nde şöyle bildirilir:

Demirdeki Sir (kur’an-ı Kerim Mucizesi)

Demir, Kuran’da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kuran’ın “Hadid”, yani “Demir” adlı suresinde şöyle buyrulur:

Dünyanin Şekli (kur’an-ı Kerim Mucizesi)

Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp-örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor…” (Zümer Suresi, 5)

Korunmus Tavan (kur’an-ı Kerim Mucizesi)

Kuran’da Allah, gökyüzünün ilginç bir özelliğine şöyle dikkat çeker:“Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık;onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. ”

Evrenin Genislemesi (kur’an-ı Kerim Mucizesi)

Astronomi biliminin henüz gelişmemiş olduğu bir dönemde, 14 asır önce indirilen Kuran-ı Kerim’de evrenin genişlediğinden şöyle bahsedilir:

Kuran’in Gelecekle İlgili Haberleri

Kuran’ın mucizevi yönlerinden biri de, gelecekte gerçekleşecek olan bazı olayları önceden haber vermiş olmasıdır. Örneğin, Fetih Suresi’nin 27. ayetinde, müşriklerin...

Yagmurun Olusumu (kur’an-ı Kerim Mucizesi)

Yağmurun nasıl oluştuğu uzun süre insanlar için bir sırdı. Ancak hava radarlarının keşfedilmesinden sonra, yağmurun hangi evrelerden geçerek oluştuğu kesinlik...

Kuran’in Matematiksel (kur’an-ı Kerim Mucizesi)

Kuran’ın şimdiye dek incelediğimiz mucizevi özelliklerinin dışında bir de “matematiksel mucize”si vardır. Bu mucizeye bir örnek, Kuran’daki bazı kelime tekrarlarının...

Yaratılıştaki Çiftler (kur’an-ı Kerim Mucizesi)

Yerin bitirmekte olduklarından, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah çok) yücedir.

Parmak İzindeki Kimlik (kur’an-ı Kerim Mucizesi)

Kuran’da, insanları ölümden sonra diriltmenin Allah için çok kolay olduğu anlatılırken, insanların özellikle parmak uçlarına dikkat çekilir:

Yörüngeler (kur’an-ı Kerim Mucizesi)

Kuran’da Güneş ve Ay’dan bahsedilirken her birinin belli bir yörüngesi olduğu şöyle vurgulanır: