Yaratılıştaki Çiftler (kur'an-ı Kerim Mucizesi)

Yaratılıştaki Çiftler (kur'an-ı Kerim Mucizesi)

Yerin bitirmekte olduklarından, kendi nefislerinden

ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri

yaratan (Allah çok) yücedir.

Yerin bitirmekte olduklarından, kendi nefislerinden

ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri

yaratan (Allah çok) yücedir.

(Yasin Suresi, 36)

Erkeklik dişilik, “çift” kavramının bir karşılığı olmakla birlikte, ayette bahsedilen “bilmedikleri nice şeylerden” ifadesi daha geniş bir anlam içermektedir. Nitekim günümüzde ayetin işaret ettiği anlamlardan biri ile karşılaşmaktayız. Maddenin çiftler halinde yaratıldığını ortaya koyan İngiliz bilim adamı Paul Dirac, 1933 yılında Nobel Fizik Ödülü’nü kazanmıştır. “Parité” adı verilen bu buluş, maddenin anti-madde denilen bir çifti olduğunu ortaya koymuştur. Anti-madde, maddenin tersi özellikler taşır. Örneğin maddenin tersine anti-maddenin elektronları artı, protonları da eksi yüklüdür. Bu gerçek bilimsel bir kaynakta şöyle ifade edilmektedir:

“…Her parçacığın zıt yükte bir antiparçacığı vardır. Kararsızlık ilişkisi bize bu çiftlerin varoluşu ve yokoluşunun her yerde ve her zaman aynı anda oluştuğunu göstermektedir.