Kuran’in Matematiksel (kur'an-ı Kerim Mucizesi)

Kuran’in Matematiksel (kur'an-ı Kerim Mucizesi)

Kuran’ın şimdiye dek incelediğimiz mucizevi özelliklerinin dışında bir de “matematiksel mucize”si vardır. Bu mucizeye bir örnek, Kuran’daki bazı kelime tekrarlarının verdiği ortak sayıdır. Birbiriyle ilgili bazı kelimeler şaşırtıcı bir biçimde aynı sayıda tekrarlanırlar. Aşağıda, bu tür kelimeler ve Kuran içindeki tekrarlanış sayıları verilmiştir.Kuran’ın şimdiye dek incelediğimiz mucizevi özelliklerinin dışında bir de “matematiksel mucize”si vardır. Bu mucizeye bir örnek, Kuran’daki bazı kelime tekrarlarının verdiği ortak sayıdır. Birbiriyle ilgili bazı kelimeler şaşırtıcı bir biçimde aynı sayıda tekrarlanırlar. Aşağıda, bu tür kelimeler ve Kuran içindeki tekrarlanış sayıları verilmiştir.

Yedi Gök” tabiri 7 kere geçer. “Göklerin yaratılışı (halku semavat)” ifadesi de 7 kere tekrarlanır.

Kuran’ın şimdiye dek incelediğimiz mucizevi özelliklerinin dışında bir de “matematiksel mucize”si vardır. Bu mucizeye bir örnek, Kuran’daki bazı kelime tekrarlarının verdiği ortak sayıdır. Birbiriyle ilgili bazı kelimeler şaşırtıcı bir biçimde aynı sayıda tekrarlanırlar. Aşağıda, bu tür kelimeler ve Kuran içindeki tekrarlanış sayıları verilmiştir.

Yedi Gök” tabiri 7 kere geçer. “Göklerin yaratılışı (halku semavat)” ifadesi de 7 kere tekrarlanır.

YEDİ GÖK

GÖKLERİN YARATILIŞI 7 kere

7 kere

Gün (yevm)” tekil olarak 365 kere geçerken, çoğul yani “günler (eyyam ve yevmeyn)” kelimeleri 30 defa tekrarlanır. “Ay” kelimesinin tekrar sayısı ise 12’dir.

GÜN

GÜNLER AY

yevm

eyyam, yevmeyn 365

Hıyanet” kelimesi 16 kere geçerken, “habis” kelimesinin tekrar sayısı da 16’dır.

HIYANET

HABİS 16 kere

16 kere

Bitki” ve “ağaç” kelimelerinin tekrar sayısı aynı: 26.

BİTKİ

AĞAÇ 26 kere

26 kere

Ceza” kelimesi 117 kere yer alırken, Kuran’ın temel prensiplerden olan “affetmek” ifadesi bu sayının tam 2 katı kadar yani 234 kere tekrarlanıyor.

CEZA

AFFETMEK 117 kere

2×117= 234 kere

De” kelimelerini saydığımızda çıkan sonuç 332. “Dediler” kelimesini saydığımızda da aynı rakamı görüyoruz.

DE

DEDİLER 332 kere

332 kere

Dünya” kelimesi ve “ahiret” kelimesinin tekrarlanış sayıları da aynı: 115.

DÜNYA

AHİRET 115 kere

115 kere

Şeytan” kelimesi 88 kere geçiyor. “Melek” kelimesinin tekrar sayısı da 88.

ŞEYTAN

MELEK 88 kere

88 kere

İman” (tamlama almadan) kelimesi Kuran boyunca 25 kere tekrarlanır, “küfür” kelimesi de…

İMAN

KÜFÜR 25 kere

25 kere

Zekat” kelimesi 32 kere tekrarlanırken, “bereket” kelimesinin tekrarlanış sayısı da 32.

ZEKAT

BEREKET 32 kere

32 kere

Rahmet” kelimesi 79, “hidayet” kelimesi de 79 kere tekrarlanır.

RAHMET

HİDAYET 79 kere

79 kere

İyiler (ebrar)” 6 kere, “facirler” ise tam yarısı kadar yani 3 kere geçer.

İYİLER (ebrar)

FACİRLER 6 kere

3 kere

Yaz-sıcak” kelimeleri ile “Kış-soğuk” kelimelerinin geçiş sayıları da aynı: 5.

YAZ-SICAK

KIŞ-SOĞUK 5 kere

5 kere

Sizi (insanı) yarattı” ifadesi ve “kulluk” kelimesinin geçiş sayıları da aynı: 16.

SİZİ YARATTI

KULLUK 16 kere

16 kere

Şarap (hımr)” ve “sarhoşluk (sekere)” kelimeleri de aynı sayıda tekrarlanır: 6.

ŞARAP

SARHOŞLUK hmr

sekere 6 kere

6 kere

Zenginlik” 26 ve “fakirlik” ise yarısı kadar, 13 kere geçer.

ZENGİNLİK

FAKİRLİK 26 kere

13 kere

İnsan” 65 kere geçer; insanın yaratılış safhalarının sayısının toplamı da aynıdır:

İNSAN 65

TOPRAK

NUTFE

EMBRİYO

BİR ÇİĞNEMLİK ET

KEMİK

ET

turabun

nutfun

alak

meda’a

uzamun

lehmun

17

12

6

3

15

12

TOPLAM 65