Zalimin Zulmünden Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Zalimin Zulmünden Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Zalimin Zulmünden Kurtulmak İçin Okunacak Dua
Zalimin Zulmünden Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Korkulu yerde ve düşman karşısında, emin ve rahat olmak için Kureyş suresi okunabilir. Tecrübe edilmiştir.

Yine korku , tehlike ve düşman karşısında Hadiste belirtilen şu dua okunabilir.
Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ halekaduasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]

Yine İmam-ı Rabbani talebeleri ile, uzak bir yere giderken, gece, bir handa kaldılar. (Bu gece bir bela zuhur edecektir. Besmele ile (Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim) duasını üç defa okuyun) buyurdu. Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duayı okuyanlara bir şey olmadı.

Yine savaşta düşmana karşı veya zalime karşı şu dua okunabilir.
" Ey kitabı indiren, hesabı çabuk gören Allah’ım! Düşmanları perişan et.Allah’ım! Onları perişan et ve onları dağıt. " (Müslim 3/1362)

Yine bir zalim ve bir alacak verecek meselesinde haksız biri ile yapılacak münakaşa esnasında veya öncesinde şu dua okunarak Allah’a sığınılır.

Okunacak dua budur:

Allâhümme entel aziyzül kebiyru ve ene abdükez zeliylüd daıyfüllezî lâ havle lehû ve lâ kuvvete illâ bike. Allâhümme sehhır lî fülânen kemâ sehharte fir'avne li mûsâ ve leyyin lî kalbehû kemâ leyyentel hadîde li dâvûde fe innehû lâ yentıku illâ bi iznike, nâsıyetühû fi kabdatike ve kalbühû fî yedike celle senâü vechike yâ erhamer râhımiyn.

alıntıdır