Kısa ibretlik Hadisler

Kısa ibretlik Hadisler

Kısa ibretlik Hadisler
Kısa ibretlik Hadisler

Secde'de gözlerinizi kapamayınız. Zira bu yahudilerin adetidir.
(Deylemi)

Her ümmet için bir imtihan vesilesi vardır. Bu ümmetin imtihanı mal iledir.
(Camiüssağir, Hadis No. 2407)

Kalbiniz yumuşadığında dua etmeyi fırsat bilin, çünkü bu hal rahmettir..
(Hz. Muhammed)

Ben beni seven ümmetimi almadan cennete gitmem..
Hz. Muhammed (s.a.v.)

İşlediğin bir günah için suçlu hissetmek tevbe etmenin özüdür.
(Hz. Muhammed)

Kişi Müslüman kardeşine "Allah seni hayırla mükâfatlandırsın" derse, en mükemmel teşekkürü yapmış olur.
(Camiüssağir, Hadis no. 775)

Ümmetim yağmur gibidir, evveli mi, ahiri mi daha hayırlıdır bilinemez.
Tirmizi, Emsal 6, (2873).

Müslüman temiz toprağa benzer: ona her şey atılır, ezilir, hakaret görür; ama ondan hep güzel şeyler çıkar.
(Ebu Davud, Tirmizî)

İnsanların en güçlüsü olmak isteyen kimse
Allah’a tevekkül etsin..
(Hadis-i Şerif)

Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında da üzülüyorsa, o mümindir.
Hadis-i Şerif (Ahmed İbn Hanbel)

Daha vakti var, ilerde yaparım” demek, şeytanın mü’minlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir.
Hadis (Ramuz).

Allah bu dini zatı için özel olarak seçmiştir. Dininize ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Dikkat edin! Dindarlığınızı bu iki nitelikle süsleyin.
Hadis (Taberani).

Her takva sahibi, Muhammed’in (üzerine rahmet ve selam olsun) ehl-i beytindendir.
Hadis (Taberani, Evsat).

İnsanların gelip geçtiği yollarda (caddelerde) oturmaktan sakının.Mutlaka oturacaksanız o zaman yolun hakkını verin.Yolun hakkı ise şunlardır: Harama bakmamak, Yoldan gelip geçen insanlara sıkıntı ve eziyet vermemek, ta’cizde bulunmamak, Verilen selamları almak, İyiliği teşvik etmek, Kötülükten de sakındırmak.
Hadis (Ebu Davud).

Yemeklerinizi biraz soğutarak yeyin ki, sizin için bereketli kılınsın...
Hadis (İbn-i Adiyy).

Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir.
Hadis (Taberani)

Yağmurların çoğalıp bitkilerin (ürünlerin) az, Kur’an okuyanların çok olup dini bilenlerin az, İdarecilerin sayıının artıp, güven duyulanların ise kıt olması kıyametin yaklaştığının delillerindendir. Hadis-i Şerif
(Taberani).

Ümmetimin bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenleridir.
Hadis (Beyhaki).