Kıyametin Küçük Alametleri Nelerdir

Kıyametin Küçük Alametleri Nelerdir
Kıyametin Küçük Alametleri Nelerdir

Kuşkusuz ki her şeyin bir vakit olduğu gibi içerisinde yaşadığımız dünya aleminin ve diğer bilmediğimiz birçok alemlerin de son bulacağı bir vakti bulunduğu Yüce Rabbimiz tarafından kutsal kitabımız olan Kuran-ı Kerim’de açıkça belirtilmiştir.

Bu bakımdan efendimiz tarafından da dile getirilen kıyametin küçük alametleri nelerdir kopmasından önceki dönemler içerisinde ilk olarak küçük alametlerin zuhur edeceği ve küçük alametlerin tamamlanmasından sonrasında ise, büyük alametlerin zuhur edeceği bildirilmiştir.

Kıyametin Küçük Alametleri Şunlardır;

 • Kıyametin kopmasına yakın dönemlerde insanlar camiler ve camilerin süsleri ile övüneceklerdir.
 • Erkekler erkekler ile, kadınlar ise kadınlar ile cinsel münasebetler kuracaktır.
 • Fitneler artacak, doğal afetler ise çoğalacaktır.
 • İnsanlar arasında cimrilik artacaktır, öyle ki artık kimse fakirlere sadaka vermeye yanaşmayacaktır.
 • Ahlaksızlık ve fuhuş açık alanlarda yapılacak ve bu durum normal bir durum olarak kabul görecektir.
 • Komşuluk ve akrabalık ilişkilerinden zayıflama meydana gelecektir.İnsanlar yalnızca bayramdan bayrama birbirlerinin hal ve hatırını soracaklardır.
 • Hain kimseler emin, emin kimseler ise hain olarak ilan edilecektir.
 • Yağmurlar azalacak ve zamanda yakınlık durumu hasıl olacaktır, öyle ki bir yıl bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi ve bir günde bir saat gibi hızla akacaktır.
 • İlim kalkacak ve cehalet artacaktır.
 • Cinayetler artacak ve sıradan bir durum gibi görülecektir.
 • Mal ve mülkte çoğalma olacak, öyle ki insanlar zekat verebilecek kimseyi bulamayacak ve bir kimseye zekat verilmek istendiğinde ise, o kimse benim buna ihtiyacım yoktur, diyecektir.
 • Toplumlarda sahte peygamberler türeyecektir.Öyle ki yalancı peygamberlerin kıyamete yakın zamanda sayısı 70’i bulacaktır.
 • Emanete hıyanet edilecektir.
 • Veled-i zinalar çoğalacaktır.
 • İçki çoğalacak ve içki içmek normal bir durum gibi görülecektir.
 • Zenginler zekat vermeyecektir.
 • Kadınlar erkeklere ve erkekler ise kadınlara benzeyecektir.
 • Livata artacak ve mübah olarak kabul görülecektir.
 • Gökten taş yağacaktır.
 • Çocuklar anne ve babasına asi olacak ve öfkeli olacaktır.
 • Büyüklere saygı kalmayacak ve küçüklere sevgi kalmayacaktır.
 • İnsanlara merhamet duygusu kalmayacaktır.
 • Dünyaya kötü olan insanlar hakim olacaktır.
 • İşler ehli olmayan kimselere verilecektir.
 • Her türlü çalgı aletleri çoğalacaktır.
 • Toplumlarda selamlaşma ortadan kalkacak ve insanlar yalnızca tanıdıklarına selam vereceklerdir.
 • Yazarlar çoğalacaktır.
 • Anarşi olayları ve ani ölümler çoğalacaktır.
 • İnsanlar yalnızca para kazanma hırsına kapılacak ve helal haram konusuna dikkat etmeyeceklerdir.
 • Bir cami içerisinde binden fazla kişi namaz kılacak, fakat içlerinde bir tane dahi mümin bulunmayacaktır. İnsanlarda gösteriş artacak, ihlas ortadan kalkacaktır.
 • Dine uyan kimseler insanlar tarafından hor görülüp, ayıpsanacaktır.
 • İslamın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak çıplak elde ateşi tutmak kadar zor olacaktır.
 • Gençlerde fasıklık artacaktır.
 • Faiz ticareti artacak ve faiz haram olarak görülmeyecektir.
 • İnsanlar halinden memnun olmayacak ve Allah’a isyanlar artacaktır.
 • İnsanlar kendilerinden önceki atalarına saygısızlık içerisinde bulunacak ve yaptıklarından ötürü onları suçlayacaktır.
 • İnsanlar zalim ve zorba insanların şerlerinden korunmak için onlara ikramlarda bulunacaktır.
 • İnsanlar içerisinde iki ayaklı şeytanlar türeyecek ve insanlar arasında fitnelere sebep olacaktır.
 • Çobanlar, yüksek binalar yapmada birbiri ile yarışacak ve yüksek binalar inşa edeceklerdir.
 • Kıyamet kafirlerin ve münafıkların üzerine kopacaktır.
 • Kazançlar bereket olmayacak ve rızık darlaşacaktır.

Yukarıda da belirtildiği üzere kıyametin küçük alametleri nelerdir kıyametin özellikle dünyada kafir ve münafık kimselerin üzerine kopacağı bildirilmektedir. Bu da şu anlama gelir ki, kıyamet günü öncesinde tüm müminleri ruhları alınarak bu sayede müminlerin kıyametin dehşetinden uzak kalmasının sağlanmasıdır.

Büyük islam alimleri tarafından da belirtildiği üzere kafirler ve münafıklar açısından dehşetli bir gün olan kıyamet gününün küçük alametlerinin tamamlandığı ve büyük alametlerine geçildiği yönündedir. Bu bakımdan buradan da anlaşılıyor ki insanlığın aslında çok uzakta olduğu algısına sahip olduğu kıyamet günü, yakın bir konumda bulunmaktadır.