Kuranı Kerim'deki Surelerin Faziletleri

1-) Fatiha şerifenin bazı sırları:
Fatiha Arş-ı Ala’nın altındaki hazineden indirilmiştir. Kuranın en faziletli suresi Fatiha suresidir.

Sevap bakımından Kuranın üçte birine denktir. Her derde devadır. Bütün dertlere karşı şifadır. Zehirden kurtulmak için şifadır. Fatihayı ve Ayetü’l-Kürsiyi bir kul okursa, o gün ona insan ve cin nazarı değmez.

2-) Bakara suresi:
Tehlike anında ve duanın kabul olması için elif,lam, mim ayeti okunur. İlk 5 ayetini 21 defa okuyan zengin olur. Malı mülkü artar.

3-) Ali İmran suresi:
Borçtan kurtulmak zengin olmak için 3 defa okunur.

4-) Nisa suresi:
Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı kaldırmak için veya ortadan kaldırılması için okunur

5-) Maide suresi:
Her türlü zarardan korunmak için 7 defa okunur

6-) Enam suresi:
İstek ve dileğin olması için 7 defa okunur

7-) Araf suresi:
Dünya ve ahiret mutluluğu için okunur

8 -) Enfal suresi:
Haksız hapislikten iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur

9-) Tevbe suresi:
Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur, yazılır, asılırsa o yere hırsız giremez

10-) Yunus suresi:
Bu sureyi taşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar

11-) Hud suresi:
Zalimden intikam için 3 defa okunur

12-) Yusuf suresi:
İzzet ve saadete nail olup, bahtın açılması için okunur

13-) Rad suresi:
Düşmanın kahrı için okunur

14-) İbrahim suresi:
Ahlakın güzelleşmesi için 10 defa okunur

15-) Hicr suresi:
Ticaretin kazançlı olması için 10 defa okunur

16-) Nahl suresi:
Azgınlığın ve fesadın kalkması için 10 defa okunur

17-) İsra suresi:
Hilecilerin şerrinden korunmak için

18-) Kehf suresi:
Her türlü fitne ve musibetten korur

19-) Meryem suresi:
Fakirlikten kurtulmak için 41 kere okunur

20-) Taha suresi:
Kısmetin açılması için 21 kere okunur

21-) Enbiya suresi:
Her türlü tehlikeye karşı okunur

22-) Hac suresi:
Mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur

23-) Müminun suresi:
Bu süreyi okuyan kimseler imanı itikadı yönden düzelir

24-) Nur suresi:
Bu sureyi okuyan vesveseden kurtulur

25-) Furkan suresi:
Düşmanın perişan olması için okunur

26-) Şuara suresi:
Zarardan korunmak için okunur

27-) Neml suresi:
Düşmanlarının şerrinden kurtulur

28-) Kasas suresi:
Azap ve esaretten kurtulmak için okunur

29-) Ankebut suresi:
Bunalan kimse okursa şifa bulur

30-) Rum suresi:
Düşmana galip olmak için okunur

31-) Lokman suresi:
Dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur

32-) Secde suresi:
Yazılarak bir şişe içine konur ve evin bir kenarında saklanırsa her türlü afetten emin olunur mülk suresiyle okunursa kabir azabını def eder

33-) Ahzab suresi:
Nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur

34-) Sebe suresi:
Bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur

35-) Fatır suresi:
Bu sureyi okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir

36-) Yasin suresi:
Bu sureyi 70 defa okuyan her muradına nail olur

37-) Saffat suresi:
Bu sureyi okuyanların rızkı çoğalır darlık çekmezler

38-) Sad suresi:
Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur

39-) Zümer suresi:
Halk içinde aziz olmak için okunur

40-) Mümin suresi:
Kötü insanın şerrinden emin olmak için 10 defa okunur

41-) Fussılet suresi:
Bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur

42-) Şura suresi:
Bu sureyi okuyan hasmını mağlup eder

43-) Zuhruf suresi:
Yedi defa okuyan muradına nail olur

44-) Duhan suresi:
3 defa okuyan her dileğini elde eder

45-) Casiye suresi:
İftiradan kurtulmak için okunur

46-) Ahkaf suresi:
Bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur

47-) Muhammed suresi:
Zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur

48-) Fetih suresi:
7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur

49-) Hucurat suresi:
Hastalığın şifa bulması için 7 defa okunur

50-) Kaf suresi:
Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur

51-) Zariyat suresi:
Yetmiş defa okuyan kıtlık yüzü görmez

52-) Tur suresi:
Bu sureyi okuyan hakka yaklaşır dertlerden kurtulur

53-) Necm suresi:
21 defa okuyan her muradına nail olur

54-) Kamer suresi:
70 Defa okuyan zalimin şerrinden kurtulur

55-) Rahman suresi:
Hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur

56-) Vakıa suresi:
41 defa okuyan fakirlik çekmez kazancı bereketli olur

57-) Hadid suresi:
Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur

58-) Mücadele suresi:
Bu sure bir avuç toprağa 3 defa okunarak düşman tarafına saçılırsa düşman hezimete uğrar

59-) Haşr suresi:
40 gün boyunca her gün 40 defa okuyan her muradına nail olur, Son 2 ayetini 11 defa okuyanın bütün ihtiyaçları karşılanır. Bekarlar evlenir. Kısmeti açılır. İşsiz ise iş bulur makam sahibi ise söz sahibi olur.

60-) Muhtehine suresi:
Bu sureyi okuyanlar haramdan korunur borçlu ise borcunu kolaylıkla öder

61-) Saf suresi:
70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur

62-) Cuma suresi:
Helalinden evlenmek isteyen 18 defa okursa nasibi açılır

63-) Münafikun suresi:
Nifaktan kurtulmak ve şerre hedef olmamak için 7 defa okunur

64-) Tağabün suresi:
Nefes darlığına karşı suya 7 defa okunur ve bu okunmuş su içilir

65-) Talak suresi:
3 defa okuyan refikası ile güzel geçinir

66-) Tahrim suresi:
21 defa okuyanın düşmanı dost olur

67-) Mülk suresi:
44 defa okuyan her beladan kurtulur kabir azabı çekmez

68-) Kalem suresi:
Şerden kurtulmak her murada nail olmak için 71 defa okunur .

69-) Hakka suresi:
Ahiret mutluluğuna ermek için 71 defa okunur

70-) Mearic suresi:
Zafere ermek için 180 defa okunur

71-) Nuh suresi:
1000 defa okuyan kimse düşmanını kahreder

72-) Cin suresi:
Bu süreyi 7 defa okuyan kimse nazardan evhamdan şifaya kavuşur

73-) Müzemmil suresi:
40 defa okuyan kişinin rızkı ummadığı yerden gelir

74-) Müdessir suresi:
Bu sureyi okuyan nefsinin zorlayıcı sultasından kurtulur

75-) Kıyame suresi:
Cuma günü okuyan kimse ahiret saadetine nail olur

76-) İnsan suresi:
70 defa okuyan kötü ahlaktan kurtulur, Hak dostlarının zümresine nail olur

77-) Mürselat suresi:
7 defa okuyan göz hastalığına yakalanmaz

78-) Nebe suresi:
İkindiden sora okuyan dünya ve ahiret saadetine nail olur

79-) Naziat suresi:
Bu sureyi her gece okuyan son nefesini kelime şehadet ile kapar

80-) Abese suresi:
Yakına ermek için 7 defa okunur

81-) Tekvir suresi:
Müşküllerin halli için 7 defa okunur

82-) İnfitar suresi:
Her murat için 21 defa okunur

83-) Mutafiffin suresi:
Ağlayan çocuğu susturmak için 7 defa okunur

84-) İnşikak suresi:
Doğumun kolay olması için 7 defa okunur

85-) Buruc suresi:
Fitneci ve hasetçilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur

86-) Tarık suresi:
Cinlerin şerrinden kurtulmak için 3 defa okunur

87-) A’la suresi:
3 defa okuyan seferden selametle döner

88-) Gaşiye suresi:
Vücuttaki her türlü yelin izalesi için 3 defa okunur

89-) Fecir suresi:
Belanın uzaklaşması için 7 defa okunur

90-) Beled suresi:
Kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur

91-) Şems suresi:
Her türlü beladan korunmak için 41 defa okunur

92-) Leyl suresi:
180 defa okuyan fakirlikten kurtulur

93-) Duha suresi:
Okumaya devam edenler ruhi bunalımdan ve sıkıntıdan kurtulur

94-) İnşirah suresi:
Okumaya devam edenler kalp sıkıntısından kurtulur, bol rızka kavuşur

95-) Tin suresi:
7 defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur

96-) Alak suresi:
7 defa okuyan kimsenin sözü geçerli olur

97-) Kadir suresi:
Her müşkülün halli için 21 defa okunur

98-) Beyyine suresi:
Bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına ererler

99-) Zilzal suresi:
40 bin defa okuyan düşmanını helak eder

100-) Adiyat suresi:
3 defa okuyan nazardan korunur

101-) Karia suresi:
Her işin intizamı için 100 defa okunur

102-) Tekasür suresi:
Dünyevi uhrevi musibetlerden kurtulmak için günde 3 defa okunur

103-) Asr suresi:
İç hastalıkların şifası için yazılarak suyu içilir ve 70 defada okunur

104-) Hümeze suresi:
İnsanların kınamalarından ve iftirasından kurtulmak için 21 defa okunur

105-) Fil suresi:
Akşamla yatsı arasında 1000 defa okuyan kimse her türlü muradına nail olur

106-) Kurayş suresi:
Zengin güzel ahlak için ve musibetlerden korunmak için 7 defa okunur

107-) Maun suresi:
41 defa okuyan Hz. Muhammed (s.a.v.)’i rüyasında görür

108-) Kevser suresi:
100 defa okuyan muradına nail olur Resulü Ekrem’i rüyasında görür

109-) Kafirun suresi:
Yatarken okuyan imanını şeytandan korur.

110-) Nasr suresi:
Her muradın halli için 1000 defa okunur

111-) Tebbet suresi:
Düşmanın helaki için 1000 defa okunur

112-) Felak suresi:
Sihri tesirsiz hale getirmek, ve şeytan korunmak için 41 defa okunur

113-) Nas suresi:
Cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21 defa okunur.

114-) İhlas suresi
Yüz defa okuyan kamil bir imana erer. 10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz. 1000 defa okuyanın vücudu kabirde çürümez. 10.000 defa okuyan her muradına nail olur.