ilahirahmet
Anasayfa » Etkili Dualar » Kuranı Kerim’deki Surelerin Faziletleri

Kuranı Kerim’deki Surelerin Faziletleri

1-) Fatiha şerifenin bazı sırları:
Fatiha Arş-ı Ala’nın altındaki hazineden indirilmiştir. Kuranın en faziletli suresi Fatiha suresidir.

Sevap bakımından Kuranın üçte birine denktir. Her derde devadır. Bütün dertlere karşı şifadır. Zehirden kurtulmak için şifadır. Fatihayı ve Ayetü’l-Kürsiyi bir kul okursa, o gün ona insan ve cin nazarı değmez.

2-) Bakara suresi:
Tehlike anında ve duanın kabul olması için elif,lam, mim ayeti okunur. İlk 5 ayetini 21 defa okuyan zengin olur. Malı mülkü artar.

3-) Ali İmran suresi:
Borçtan kurtulmak zengin olmak için 3 defa okunur.

4-) Nisa suresi:
Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı kaldırmak için veya ortadan kaldırılması için okunur

5-) Maide suresi:
Her türlü zarardan korunmak için 7 defa okunur

6-) Enam suresi:
İstek ve dileğin olması için 7 defa okunur

7-) Araf suresi:
Dünya ve ahiret mutluluğu için okunur

8 -) Enfal suresi:
Haksız hapislikten iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur

9-) Tevbe suresi:
Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur, yazılır, asılırsa o yere hırsız giremez

10-) Yunus suresi:
Bu sureyi taşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar

11-) Hud suresi:
Zalimden intikam için 3 defa okunur

12-) Yusuf suresi:
İzzet ve saadete nail olup, bahtın açılması için okunur

13-) Rad suresi:
Düşmanın kahrı için okunur

14-) İbrahim suresi:
Ahlakın güzelleşmesi için 10 defa okunur

15-) Hicr suresi:
Ticaretin kazançlı olması için 10 defa okunur

16-) Nahl suresi:
Azgınlığın ve fesadın kalkması için 10 defa okunur

17-) İsra suresi:
Hilecilerin şerrinden korunmak için

18-) Kehf suresi:
Her türlü fitne ve musibetten korur

19-) Meryem suresi:
Fakirlikten kurtulmak için 41 kere okunur

20-) Taha suresi:
Kısmetin açılması için 21 kere okunur

21-) Enbiya suresi:
Her türlü tehlikeye karşı okunur

22-) Hac suresi:
Mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur

23-) Müminun suresi:
Bu süreyi okuyan kimseler imanı itikadı yönden düzelir

24-) Nur suresi:
Bu sureyi okuyan vesveseden kurtulur

25-) Furkan suresi:
Düşmanın perişan olması için okunur

26-) Şuara suresi:
Zarardan korunmak için okunur

27-) Neml suresi:
Düşmanlarının şerrinden kurtulur

28-) Kasas suresi:
Azap ve esaretten kurtulmak için okunur

29-) Ankebut suresi:
Bunalan kimse okursa şifa bulur

30-) Rum suresi:
Düşmana galip olmak için okunur

31-) Lokman suresi:
Dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur

32-) Secde suresi:
Yazılarak bir şişe içine konur ve evin bir kenarında saklanırsa her türlü afetten emin olunur mülk suresiyle okunursa kabir azabını def eder

33-) Ahzab suresi:
Nasip ve kısmetin açılması için 7 defa okunur

34-) Sebe suresi:
Bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur

35-) Fatır suresi:
Bu sureyi okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir

36-) Yasin suresi:
Bu sureyi 70 defa okuyan her muradına nail olur

37-) Saffat suresi:
Bu sureyi okuyanların rızkı çoğalır darlık çekmezler

38-) Sad suresi:
Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur

39-) Zümer suresi:
Halk içinde aziz olmak için okunur

40-) Mümin suresi:
Kötü insanın şerrinden emin olmak için 10 defa okunur

41-) Fussılet suresi:
Bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur

42-) Şura suresi:
Bu sureyi okuyan hasmını mağlup eder

43-) Zuhruf suresi:
Yedi defa okuyan muradına nail olur

44-) Duhan suresi:
3 defa okuyan her dileğini elde eder

45-) Casiye suresi:
İftiradan kurtulmak için okunur

46-) Ahkaf suresi:
Bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur

47-) Muhammed suresi:
Zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur

48-) Fetih suresi:
7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur

49-) Hucurat suresi:
Hastalığın şifa bulması için 7 defa okunur

50-) Kaf suresi:
Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur

51-) Zariyat suresi:
Yetmiş defa okuyan kıtlık yüzü görmez

52-) Tur suresi:
Bu sureyi okuyan hakka yaklaşır dertlerden kurtulur

53-) Necm suresi:
21 defa okuyan her muradına nail olur

54-) Kamer suresi:
70 Defa okuyan zalimin şerrinden kurtulur

55-) Rahman suresi:
Hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur

56-) Vakıa suresi:
41 defa okuyan fakirlik çekmez kazancı bereketli olur

57-) Hadid suresi:
Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur

58-) Mücadele suresi:
Bu sure bir avuç toprağa 3 defa okunarak düşman tarafına saçılırsa düşman hezimete uğrar

59-) Haşr suresi:
40 gün boyunca her gün 40 defa okuyan her muradına nail olur, Son 2 ayetini 11 defa okuyanın bütün ihtiyaçları karşılanır. Bekarlar evlenir. Kısmeti açılır. İşsiz ise iş bulur makam sahibi ise söz sahibi olur.

60-) Muhtehine suresi:
Bu sureyi okuyanlar haramdan korunur borçlu ise borcunu kolaylıkla öder

61-) Saf suresi:
70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur

62-) Cuma suresi:
Helalinden evlenmek isteyen 18 defa okursa nasibi açılır

63-) Münafikun suresi:
Nifaktan kurtulmak ve şerre hedef olmamak için 7 defa okunur

64-) Tağabün suresi:
Nefes darlığına karşı suya 7 defa okunur ve bu okunmuş su içilir

65-) Talak suresi:
3 defa okuyan refikası ile güzel geçinir

66-) Tahrim suresi:
21 defa okuyanın düşmanı dost olur

67-) Mülk suresi:
44 defa okuyan her beladan kurtulur kabir azabı çekmez

68-) Kalem suresi:
Şerden kurtulmak her murada nail olmak için 71 defa okunur .

69-) Hakka suresi:
Ahiret mutluluğuna ermek için 71 defa okunur

70-) Mearic suresi:
Zafere ermek için 180 defa okunur

71-) Nuh suresi:
1000 defa okuyan kimse düşmanını kahreder

72-) Cin suresi:
Bu süreyi 7 defa okuyan kimse nazardan evhamdan şifaya kavuşur

73-) Müzemmil suresi:
40 defa okuyan kişinin rızkı ummadığı yerden gelir

74-) Müdessir suresi:
Bu sureyi okuyan nefsinin zorlayıcı sultasından kurtulur

75-) Kıyame suresi:
Cuma günü okuyan kimse ahiret saadetine nail olur

76-) İnsan suresi:
70 defa okuyan kötü ahlaktan kurtulur, Hak dostlarının zümresine nail olur

77-) Mürselat suresi:
7 defa okuyan göz hastalığına yakalanmaz

78-) Nebe suresi:
İkindiden sora okuyan dünya ve ahiret saadetine nail olur

79-) Naziat suresi:
Bu sureyi her gece okuyan son nefesini kelime şehadet ile kapar

80-) Abese suresi:
Yakına ermek için 7 defa okunur

81-) Tekvir suresi:
Müşküllerin halli için 7 defa okunur

82-) İnfitar suresi:
Her murat için 21 defa okunur

83-) Mutafiffin suresi:
Ağlayan çocuğu susturmak için 7 defa okunur

84-) İnşikak suresi:
Doğumun kolay olması için 7 defa okunur

85-) Buruc suresi:
Fitneci ve hasetçilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur

86-) Tarık suresi:
Cinlerin şerrinden kurtulmak için 3 defa okunur

87-) A’la suresi:
3 defa okuyan seferden selametle döner

88-) Gaşiye suresi:
Vücuttaki her türlü yelin izalesi için 3 defa okunur

89-) Fecir suresi:
Belanın uzaklaşması için 7 defa okunur

90-) Beled suresi:
Kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur

91-) Şems suresi:
Her türlü beladan korunmak için 41 defa okunur

92-) Leyl suresi:
180 defa okuyan fakirlikten kurtulur

93-) Duha suresi:
Okumaya devam edenler ruhi bunalımdan ve sıkıntıdan kurtulur

94-) İnşirah suresi:
Okumaya devam edenler kalp sıkıntısından kurtulur, bol rızka kavuşur

95-) Tin suresi:
7 defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur

96-) Alak suresi:
7 defa okuyan kimsenin sözü geçerli olur

97-) Kadir suresi:
Her müşkülün halli için 21 defa okunur

98-) Beyyine suresi:
Bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına ererler

99-) Zilzal suresi:
40 bin defa okuyan düşmanını helak eder

100-) Adiyat suresi:
3 defa okuyan nazardan korunur

101-) Karia suresi:
Her işin intizamı için 100 defa okunur

102-) Tekasür suresi:
Dünyevi uhrevi musibetlerden kurtulmak için günde 3 defa okunur

103-) Asr suresi:
İç hastalıkların şifası için yazılarak suyu içilir ve 70 defada okunur

104-) Hümeze suresi:
İnsanların kınamalarından ve iftirasından kurtulmak için 21 defa okunur

105-) Fil suresi:
Akşamla yatsı arasında 1000 defa okuyan kimse her türlü muradına nail olur

106-) Kurayş suresi:
Zengin güzel ahlak için ve musibetlerden korunmak için 7 defa okunur

107-) Maun suresi:
41 defa okuyan Hz. Muhammed (s.a.v.)’i rüyasında görür

108-) Kevser suresi:
100 defa okuyan muradına nail olur Resulü Ekrem’i rüyasında görür

109-) Kafirun suresi:
Yatarken okuyan imanını şeytandan korur.

110-) Nasr suresi:
Her muradın halli için 1000 defa okunur

111-) Tebbet suresi:
Düşmanın helaki için 1000 defa okunur

112-) Felak suresi:
Sihri tesirsiz hale getirmek, ve şeytan korunmak için 41 defa okunur

113-) Nas suresi:
Cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21 defa okunur.

114-) İhlas suresi
Yüz defa okuyan kamil bir imana erer. 10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz. 1000 defa okuyanın vücudu kabirde çürümez. 10.000 defa okuyan her muradına nail olur.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.