Kurban Keserken Okunacak Dualar, Kurban Nasıl Kesilir?

Kurban Keserken Okunacak Dualar, Kurban Nasıl Kesilir?

Kurban Keserken Okunacak Dualar, Kurban Nasıl Kesilir
Kurban Keserken Okunacak Dualar, Kurban Nasıl Kesilir

Kurbanı kesen kimse hayvana eziyet vermemeye dikkat etmeli, bıçağı hayvana göstermemeli ve keskin bıçak kullanmalıdır. Hayvanı kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırıp, "Bismillâhi Allahu ekber" diyerek kesmelidir. Kurbanı vekilin kesmesi hâlinde kurban sahibi de oradaysa besmele çeker. Kurban kesilirken çevre temizliğine ve sağlık kurallarına uyulmalıdır.

Kurban kesimi sırasında okunan dua :

Allahümme hâzâ minke ve leke inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn. Allahümme tekabbel min fülân bin fülân

Kurban Duası

Kurban kesilirken kıbleye çevrilir. Eziyet etmeden sol yanı üzerine yatırılır ve:

Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara’s-semâvâti ve’l-erda hanîfen ve mâ ene mine’l-müşrikîn duası okunur. ve:

Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi’l hamddiye 3 kere tekbir getirilir.

Tekbir bitince:

Bismillahi Allahü ekberdiyerek bıçağı çeker ve kurbanı keser kurban kesilince kurban kesen Allah rızası için iki rekat namaz kılar.

Namazdan sonra:

Allahümme inne salati ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillahi rabbi’l-âlemîne lâ şerike lehdiye dua eder. Mevla’mız onun ibadetini inşallah kabul eder.

Bütün Müslümanlar, arefe günü sabah namazından itibaren farz namazlardan sonra bayramın dördüncü günü ikindi namazının sonuna kadar şöylece tekbir getirirler. Ve bu tekbirleri getirmek vâciptir.

Allahü ekber Allahü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.”

Buna teşrik tekbiri denir.

Kurbanlık hayvan yere yatırılırken aşağıdaki ayetler okunabilir.

"Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve ben asla Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm suresi, 79. ayet.)

"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim (kurbanım), hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabb'i Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. ("En'âm suresi, 162, 163. ayetler.)
Daha sonra, "Ey Allah'ım, dostun İbrahim'den ve habibin Muhammed'den kabul buyurduğun gibi benden de kabul buyur." şeklinde bir dua edilir ve ardından tekbir getirilir.