Sad Suresi 35. Ayet, Hz. Süleyman'ın Zenginlik Duası

Sad Suresi 35. Ayet, Hz. Süleyman'ın Zenginlik Duası

Sad Suresi 35. Ayet, Hz. Süleyman’ın Zenginlik Duası
Sad Suresi 35. Ayet, Hz. Süleyman’ın Zenginlik Duası

Niyet edip hergün istediginiz sayıda okuyun. Allah'ın nimetleri gökten yağmur gibi yağsın. inanarak okursanız hiç ummadığınız yerlerden rızk yağar. Abdestli okunursa çok daha iyi olur. Sessiz bir yere oturup okuyabildiğiniz kadar sayısız ve süresiz okuyabilirsiniz. ALLAH dualarınızı kabul etsin...

Rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb.

Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!

Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu li yuhricekum minez zulumâti ilen nûr,
ve kâne bil mu’minîne rahîmâ.

O size salat eder ve melekleri de, karanlıktan nura çıkarmak için. O müminlere Rahiym'dir.(Azhab 43)