Maddi Sıkıntıları Atlatmak için Okunacak Etkili Bir Dua

Maddi Sıkıntıları Atlatmak için Okunacak Etkili Bir Dua

Maddi Sıkıntıları Atlatmak için Okunacak Etkili Bir Dua
Maddi Sıkıntıları Atlatmak için Okunacak Etkili Bir Dua

Rasulullah salla’llahu alyehi ve sellem Efendimiz; her gece Vakı’a suresini okuyana fakirlik isabet etmeyeceğini ve Yasin-i Şerif hangi niyet için okunursa onu husule getireceğini ümmetine müjdelemiştir.

Vakı’a suresi ve Yasin-i şerif’i her gece okumaya gücü yetmeyenlerin,en azından sabah 3’er kere İhlas,Felak,Nas ve Fatiha surelerini okumalarında sayısız faziletleri vardır.En azından;canını, malını, aile fertlerini bütün belalardan muhafaza etmiş olur.

Tevbe suresi 28.ci ayet Sh;192

Besmele ile başlanır.

Ve in hıftüm ayleten fe sevte yuğnikümüllahü min fadlihi in şa. İnnellahe alimün hakim

Anlamı,
Eğer yoksulluktan korkarsanız,Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin edecektir.Çünkü, Allah bilendir ve hikmet sahibidir.

Ela ya’lemu men halaka ve hüve’l-Latifü’l-Habir” ayet-i kerimesini devamlı okumak;insanı fakirlikten ve her türlü musibetten korur.