İmam-ı Azâmın Tesbih Duası

İmam-ı Azâmın Tesbih Duası

İmam-ı Azâmın Tesbih Duası
İmam-ı Azâmın Tesbih Duası

İmam-ı Âzam Hazretleri’nin gece gündüz dilinden düşürmediği rivayet edilen meşhur tesbih duası

Hafız en-Necm el-Gayzî’den nakledildiğne göre İmamı Âzâm Ebû Hanife Cenab-ı Hakk’ın tecellisini yetmiş bin perde arkasından 99 gece rüyasında görmüştü. Kendi kendine şöyle dedi : “Eger Rabbimi 100. defa rüyamda görürsem kıyamet gününde kulların azabından ne ile kurtulur?” diye kendisine soracağım dedi.

Nihayet yüzüncü defa gördü ve sordu: “Ey Rabbim! Senin koruman güçlüdür, övgün yücedir ve isimlerin mukaddestir. Yâ Râb! Bizler çok günahkâr kullarız, bunu itiraf ediyoruz. Kıyamet gününde kulların senin azabından ne ile kurtulur? Bari biraz birşey öğret de onu yapıp affına hak kazanalım” dedi.

Cenab-ı Allah’da şu cevabı verdi: Her kim bu tesbih duası‘nı sabah akşam birer defa okursa kıyamet günü azabımdan kurtulur.

Tesbih Duası

Sübhânel ebediyyil ebed. Sübhânel vâhidil ehad. Sübhânel ferdis samed. Sübhâne râfiis semâi bi ğayri amed. Sübhâne men besatal arda alâ mâin cemed. Sübhâne men halekal halka fe ahsâhum aded. Sübhâne men kasemer rizka ve lem yense ehad. Sübhânellezî lem yettehiz sâhibeten velâ veled. Sübhânellezî lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehû küfüven ehad. Sübhâne men yerânî ve ya’rifu mekânî ve yerzukunî velâ yensânî.

Anlamı :
Ebed ve ebedî olan Allah’ı tesbih ederim. Bir ve tek olan Allah’ı tesbih ederim. Tek ve herşey kendisine muhtaç olan Allah’ı tesbih ederim. Semayı direksiz (tutan)yükselten Allah’ı tesbih ederim. Yeryüzünü donmuş su üzerine yayan Allah’ı tesbih ederim. Mahlukatı yaratan ve onları çeşitlendiren Allah’ı tesbih ederim. Rızkı taksim eden, hiçbir canlıyı unutmayan Allah’ı tesbih ederim. Eş ve çocuk edinmeyen Allah’ı tesbih ederim. Doğurmamış, doğrulmamış ve hiçbir şey de kendisine denk olmayan Allah’ı tesbih ederim. Beni gören, yerimi bilen, beni rızıklandıran ve beni unutmayan Allah’ı tesbih ederim.

Tesbih Duası’nın Faziletleri

İmamı Azamın tesbih duasını sabah ve akşam 1 kere okuyanlar büyük nimetlere kavuşur.
Kıyamet günü Allahü Te’âla’nın azabından kurtulur.
Rızkı arttır ve geçim darlığını ortadan kaldırır.
İmam-ı Azâm Ebu Hanife Hakkında
Tam Adı Ebu Hanife En-Nuam Bin Sabit’dir.
699 yılında Küfe’de doğdu. 767 yılında Bağdat / Irak’ta Öldü.
Ehli Sünnetin dört büyük imamının birincisi olan İmam-ı Azâm Ebu Hanife; Fıkıh ve Kelam bilginidir.
İslam fıkhını sistemleştirmiş ve 4 Sünni Mezhep’den biri olan Hanifi Meshebi‘nin kurucusudur.
Kadılığı ısrarla reddederek siyasetten uzak durmuş ve yöneticilerin baskılarına uğramış ve zindan’da işkencelere maruz kalmış ve yine zindanda iken vefat etmiştir. .
Kurduğu mezhep bir çok İslam toplumunca kabul edilmiş, Arap ülkelerinin yanı sıra Türkiye, Hindistan, Pakistan, Çin ve Orta Asya’ya kadar yayılmıştır
.