Ma'un Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)

Ma’un Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)
Ma’un Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)

Mâûn, zekât vermek yahut bir şeyi geçici olarak kullanması için birine vermek şeklinde yardım demektir. Âlimlerin çoğuna göre tamamı Mekke'de inmiştir, 7 (yedi) âyettir. Dini yalanlayan, iyilikten uzak duran kimseler hakkında inmiştir.

Ma’un Suresi
Ma’un Suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm

107/MÂÛN-1: E raeytellezî yukezzibu bid dîn(dîne).
Dîni yalanlayanı gördün mü?

107/MÂÛN-2: : Fe zâlikellezî yedu’ul yetîm(yetîme).
Oysa yetimi itip kakan işte odur.

107/MÂÛN-3: Ve lâ yahuddu alâ taâmil miskîn(miskîni).
Ve miskini (yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı) doyurmaya teşvik etmez.

107/MÂÛN-4: Fe veylun lil musallîn(musallîne).
İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun.

107/MÂÛN-5: Ellezîne hum an salâtihim sâhûn(sâhûne).
Onlar ki, namazlarından gâfil olanlardır.

107/MÂÛN-6: Ellezîne hum yurâûn(yurâûne).
Onlar riya yapanlardır (gösteriş için yapanlardır).

107/MÂÛN-7: Ve yemneûnel mâûn(mâûne).
Ve mâûna (zekâta ve yardımlaşmaya) mani olurlar.


Sesli Dinle