MINÂ DÖNÜŞÜ MEKKE’DE ÜÇ GÜN KALABILIR

MINÂ DÖNÜŞÜ MEKKE’DE ÜÇ GÜN KALABILIR
MINÂ DÖNÜŞÜ MEKKE’DE ÜÇ GÜN KALABILIR

Alâ b. Hadramî (r.a.)’den merfu olarak rivâyet edildiğine göre:

(Mekke fethedilmeden önce) “Medîne’ye hicret edip de hac yapan kimseler hac ibadetlerini bitirdikten sonra Mekke’de üç gün kalabilirler.” (Müslim, Hac: 81)
Tirmîzî: Bu hadis hasen sahihtir.
Aynı sened ile başka şekilde de merfu olarak rivâyet edilmiştir.