Mübin Duasının Arapça ve Türkçe Okunuşu

Mubin Duası Arapça ve Türkçesi
Mubin Duası Arapça ve Türkçesi

Mubin Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu

Mubin duası yasin suresi ile beraber okunan etkili bir duadır. 

Bilindiği gibi Yasin suresinde  yedi  yerde “mübin” kelimesi geçmektedir Bunlar:12,17,24,47,60,69 ve 77, ayetlerdir.

Mubin duası adıyla bilinen bu dua bir çeşit hacet duasıdır.Dünyevi ve uhrevi her türlü dilek vehacetlerin yerine gelmesi,sıkıntı,keder ve her türlü elemlerin gitmesi için niyet ederek,Yasin Sures’ndeki,her “mübin”le biten ayetten sonra 3,5 veya 7 defa bu dua ihlasla okunursa,Allah,dua eden kulunun dileğini yerine getirir.

Mubin Duası Arapça
Mubin Duası Arapça

Mubin Duası Türkçe okunuşu

Sübhânel müneffisi an külli medyün* sübhânel müferrici an kulli mahzun* sübhâne men ceale hazâinehy beynel kâfi ven nun* sübhâne men izâ erâde şey’en en yekule lehu kün fe yekun* yâ müferriicü ferric* yâ müferricü ferric* yâ müferricü ferric* yâ müferricü ferric* ferric annî hemmi ve ğammî fercen âcilen ğayra âcilin bi rahmetike yâ erhammer râhımiyn*