Nur Duası

Nur Duası
Nur Duası

Nur duası :

1-) Resûl-i Ekrem Efendimiz’in yaptığı güzel ve geniş mânâlı duâlardan biri de nûr duası’dır.Hadis kitaplarının bir çoğunda,özellikle Buhari’de kaydedilmiş olan Nûr duası Fahr-i Kâinat Efendimiz şöyle yapmıştır :
“ Allahümme’c’al fi kalbi nûran ve fi sem’i nûran ve fi basari nûran ve an yemini nûran ve an şimali nûran ve emâmi nûran ve halfi nûran ve fevki nûran ve tahti nûran.Ve’cal li nûran ve lahmi nûran ve demi ve asabi ve şa’ri ve beşeri ve ızami nûran.Ve’c’al li nûran.”

Anlamı :
Allah’ım,benim kalbimi nûr eyle.Kulağımı nûr eyle.Gözümü nûr eyle.Sağımı nûr eyle.Solumu nûr eyle.Arkamı nûr eyle.Üstümü nûr eyle.Altımı nûr eyle.Beni nûr eyle.Etimii,kanımı,sinirimi,saçımı,derimi,kemiğimi nûr eyle.Beni bütünüyle nûr eyle,Ya Rab.”

Nur duası :

2-)
Bismillahirrahmanirrahim
Allahummec’alni nûran ve fî kalbî nûran ve fî aklî nûran ve fî sem’î nûran ve fî besari nûran ve min fevgi nûran ve an yemini nûran ve an şimali nûran.
Allahumme zıdni nûran ve a’tini nûran vec’alni nûran, ya nûran bi nûri zâtihi ve sifâtihi ve hubbi habibihi ve sırri kitabihi bi hürmeti nûri Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme bi rahmetike ya erhamerrahimin.

Anlamı :
Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla,
Allah’ım beni nurlandır, beni kalbimden, aklımdan, kulağımdan, gözümden, üstümden, sağımdan, solumdan nurlandır. Allah’ım, Ey Nûr, zâtının, sıfatının, habibinin sevgisi, Kitabın sırrı hürmetine ve Muhammed’in (s.a.v.) nûru hürmetine! Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Nûrumu arttır, bana nûr ver, beni nûr kıl.

Nur duası :

3-)
Bismillahirrahmanirrahim,
Allahumme nevvir ayni bi hürmetismi Muhammed (s.a.v.), Allahumme nevvir ayni bi hürmeti fi’li Muhammed (s.a.v.), Allahumme nevvir ayni bi hürmeti sırri Muhammed (s.a.v.), Allahumme nevvir ayni bi hürmeti sıdgi Muhammed (s.a.v.), Allahumme nevvir ayni bi hürmeti hilmi Muhammed (s.a.v.), Ya envarannûri, Ya münevvirel umûri, Ya Şâfi, Ya Kâfi, Ya Muâfi, aşşıgni Muhammeden bi hürmeti hezihil esmâi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah
Anlamı :
Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla,
Allah’ım, Muhammed’in (s.a.v) ismi hürmetine gözümü nurlandır. Allah’ım, Muhammed’in (s.a.v) işleri hürmetine gözümü nurlandır. Allah’ım, Muhammed’in (s.a.v) sırrı hürmetine gözümü nurlandır. Allah’ım, Muhammed’in (s.a.v) doğruluğu hürmetine gözümü nurlandır. Allah’ım, Muhammed’in (s.a.v) hilmi hürmetine gözümü nurlandır. Ey Nûr (özü)nün nurları, Ey her işin aydınlatıcısı, Ey Şâfi, Ey Kâfi, ey afiyet veren! Bu isimler hürmetine beni Muhammed (s.a.v.)’e âşık eyle. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah!…