Ökçe ve ayak çukurlarının ateşte vay haline (Hadis-i Şerif)

Ökçe ve ayak çukurlarının ateşte vay haline (Hadis-i Şerif)

Ökçe ve ayak çukurlarının ateşte vay haline

3581 - Tirmizi der ki: “Resülullah aleyhissalâtu vesselam'dan şöyle rivâyet edildi”:
“Ökçe ve ayak çukurlarının ateşte vay haline.”
Tirmizi, Tahâret 31, (41).

Ökçe ve ayak çukurlarının ateşte vay haline (Hadis-i Şerif)

3582 - Hz. Câbir radıyallahu anh'tan anlatıldığına göre, kendisine sarık üzerine meshetmekten sorulmuştu. Şu cevabı verdi:
Hayır, olmaz, su ile saça değmelidir!
Muvatta, Tahâret 38, (1, 35)

Ökçe ve ayak çukurlarının ateşte vay haline (Hadis-i Şerif)

3583 - Hz. Sevbân radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm bir seriyye göndermişti. Askerler soğukla karşılaşıp üşüdüler. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'a döndükleri zaman, onlara sarıklarının ve mestlerinin üzerine meshetmelerini emretti."

Ökçe ve ayak çukurlarının ateşte vay haline (Hadis-i Şerif)

3584 - Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'ı abdest alırken gördüm. Üzerinde çizgili kırmızı bir sarık vardı. Elini sarığın altına soktu, başının ön kısmını meshetti, sarığını çözmedi.
Ebu Dâvud, Tahâret 57, (147).

Ökçe ve ayak çukurlarının ateşte vay haline (Hadis-i Şerif)

3585 - Sâbit İbnu Ebi Safiyye anlatıyor: "Ebu Cafer'e (Muhammed el-Bâkır) dedim ki: Hz. Câbir radıyallahu anh, sana Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'ın uzuvlarını birer birer, ikişer ikişer ve üçer üçer yıkayarak abdest aldığını söyledi mi?
Bu soruma: “Evet!” diye cevap verdi.
Bir rivâyette de: “Birer birer yıkayarak abdest aldı mı?” diye sordum; “evet!” diye cevap verdi” şeklinde gelmiştir.
Tirmizi, Tahâret 35 (45, 46)