Rüyada Adam Öldürmek Ne Anlama Gelir (islami açıdan rüya tabiri)

Rüyada Adam Öldürmek Ne Anlama Gelir
Rüyada Adam Öldürmek Ne Anlama Gelir

* Bir kimseyi zulmederek öldürdüğünü gören, âsi İç nefsine zulmedici olur ve Allah Teâlâ onun üzerine birini musallat kılar. Evlâdını katlettiğini görene, Allah Teâlâ Hazretleri helâl rızık ihsan eder. Bir görüşe göre, dünya malı için evlâdına zulmeder. Birışık öldürdüğünü ve maktulün cesedinden kan aktığını görenin eline mal geçer. Eğer kan akmaz ise eline mal geçmez.

* Kendini katledilmiş fakat kimin tarafından katledildiğini bilmediğini görmek, dinin emirlerinin çok azını yapmaya; katledeni bilmek ise, düşmanına karşı galip gelmeye işarettir. Bir kimseyi öldürdüğünü fakat bunun kim olduğunu bilmediği gibi tetkik de etmediğini gören, düşmanına karşı zafer kazanır, gam ve kederinden kurtulur. Kendi kendini öldürdüğünü gören, tövbe etmeye muvaffak olur.

* Abdülgani en-Nablus (R.A) demiştir ki: Rüyada adam öldürdüğünü görmek günah işlemeye delâlet eder. Kendini öldürdüğünü gören, nasılı (bozulması imkânsız olan) ile tövbe eder.

* Boynundan vurularak öldürüldüğünü gören, gam ve kederden kurtulur, borçlu ise borcunu öder ve eline çok büyük servet geçer. Eğer kendini bu şekilde kimin vurduğunu görür ise, o kişiden çok hayır görür. Eğer katil kadın veya bir çocuk ise, rüya sahibinin ve fark etmesine delâlet eder.