Rüyada Görülen Hastalık Neye Delalettir?

Rüyada Görülen Hastalık Neye Delalettir?

Rüyada Görülen Hastalık Neye Delalettir?
Rüyada Görülen Hastalık Neye Delalettir?

Rüyada hissedilen hastalık nifaktır.
Bir kimse rüyada kendisinin hasta olduğunu görürse, o sene içinde o kimsenin vücudu sıhhatli ve dini noksan olur.

Bir hasta rüyada kendisinin yağ içinde yuvarlandığını veya bir domuza, deveye veya öküze bindiğini görürse, o hastaniın öleceğinden korkulur.
Ateşli hastalıklar üzüntüye, gücünün yetmeyeceği nafakaya, muhtelif hastalıklara, azaba ve farzlarda tembellik etmeye yorumlanır.
Rüyada hasta olduğunu gören kimse, düsmanını kahreder. Güzel bir şekilde yaşar ve büyük bir mala erişir, ömrü uzun olur ve sevince kavuşur.
Bir kimse rüyada tanıdığı bir kimsenin hasta olduğunu görürse, o kimse hastalanır. Tanımadığı bir kimsenin hasta olduğunu görürse, rüyayı gören hastalanır.
Rüyada hasta olduğunu gören kimse, sıhhat bulur.
Başka birisiyle düşmanlığı olan bir kimse kendisinin hasta olduğunu görürse, düsmani kendisine galip gelir.
Rüyada babasının hasta olduğunu gören kimsenin, başı ağırır. Çünkü baş baba mevkiindedir.
Rüyada hastalığının uzadığını ve günahlardan temizlenmiş bir hasta olduğunu gören kimse, ölür ve güzel bir hal ile Allah (C.C.) a kavuşur.

Hastalık o hastalığın derecesine göre rüya sahibine isabet edecek üzüntü ve kederdir.
Alimlerin hastalığı dince zayıflıktır.
Küçük çocuğun hastalığı üzüntüye ve ebeveyni için keder ve sıkıntıya yorumlanır.
Ölmesi arzu edilen kimsenin hastalığı üzüntü ve kederden kurtulmaktır.
Birisine rüyada bir adamın hastalığından şikayet edilmesi, o kimseye o adam tarafından yönelecek üzüntü ve sıkıntıya yorumlanır. Ancak şikayet edecek adam eğer o kimsenin uyanıkken düşmanı ise, bu halde o kimsede ferahlık, rahatlık ve sevinç meydana gelir.
Sıkıntı içerisinde olan bir kimse rüyasında hasta olduğunu görürse, sıkıntıdan kurtulur.