Sancılı Kişilerin Duası

Sancılı Kişilerin Duası

Sancılı Kişilerin DuasıSancılı Kişilerin Duası

Sancılanan kişi, sancıyan yerin üzerine şehâdet parmağını bastırıp kaldırır, sonra da şöyle der:

بِسْمِ للَّهِ بِرُقْيَةِ بَعْضِنَا يُشْفَيسَقيِمُناَ بِاءِذْنِ رَبِّناَ

OKUNUŞU :“Bismillâhi bi rukyeti ba’dınâ yüşfâ sakîmünâ bi izni rab-binâ.” (Buhârî, Müslim)

ANLAMI :“Rabbimizin izniyle, bazılarımızın du­asıyla, bazı hastalıklarımız şifâ bulur.”

Sancı için bir başka dua da şöyledir:

Sancılanan yere sağ elin şehâdet parmağı bastırı­lır. Üç kere “Bismillâh” dedikten sonra şu dua 7 ke­re okunur:

اَعُوذُ بِعِزّةِ اللَهِ وَ قُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ ماَ أَجِدُ وَ أُخَاذِرُ

OKUNUŞU :“Eûzü bi izzeti’llâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve uhâziru.” (Müslim)

ANLAMI : “Çektiğim bu acı ve ızdıraptan Allah’ın izzet ve kudretine sığınıyorum ve O’ndan şifâ diliyo­rum.”